12 oktober 2023

Habion draagt 65 Rhedense sociale huurwoningen over aan woningcorporatie Vivare

Daarover hebben de twee woningcorporaties overeenstemming bereikt. Per 1 december 2023 is Vivare de nieuwe eigenaar. De huurders gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Het gaat om twee complete complexen: De Brink en het Veerhuis. De gebouwen bevinden zich in Rheden aan Worth Rhedenseweg 61-189 oneven.

De Brink (bouwjaar 2000) bestaat uit 19 drie- en vierkamerappartementen. Het Veerhuis (bouwjaar 1998) omvat 46 driekamerappartementen. De Brink beschikt over een AB-label, het Veerhuis een CD-label.

In de woningen wonen met name 55+’ers. De gebouwen zijn gelegen naast intramuraal zorgcomplex Rhederhof. Huurders mogen nu en in de toekomst gebruik maken van de faciliteiten aldaar.

De overdracht zal plaatsvinden plaats op 1 december 2023.

De huurders zullen straks hun huur overmaken aan Vivare, maar verder zullen er voor hen weinig veranderingen zijn. Zij kunnen gewoon in hun appartement blijven wonen. Vivare heeft momenteel nog geen concrete plannen voor verdere verduurzaming van de complexen.

De overdracht past perfect in de groeiopgave van Vivare, zegt bestuurder Alfred van den Bosch. ‘Deze woningen passen uitstekend binnen onze portefeuille als je kijkt naar locatie, grootte en energielabel’.

Ook Habion is blij met de overdracht. José Hoogveld, Transactiemanager: ‘Het was onze nadrukkelijke wens dat deze woningen sociale huurwoningen blijven. Met Vivare als nieuwe eigenaar is dat gelukt’.

De overdracht is begeleid door ABC Capital.