16 oktober 2023

Habion draagt op 1 december 58 woningen in Rotterdam over aan RVG Holding BV

De 58 woningen liggen in en nabij de wijk 110-Morgen in Rotterdam. Het gaat om 31 eengezinswoningen aan het Jubileumplein, Hillegondaplein, Koekkoekplein en het Bergplein (object Pleinen) en 27 eengezinswoningen aan de Cassandrastraat e.o. (object Straten).

Met deze overdracht komt Habion een eerder gemaakte afspraak na van haar rechtsvoorganger Bouwvereniging Onze Woning. Habion is op 1 januari 2021 met Onze Woning gefuseerd.

Beide objecten bestonden oorspronkelijk uit 143 woningen. In de afgelopen 20 jaar zijn steeds bij mutatie al woningen aan RVG geleverd. In de overeenkomst is vastgelegd dat alle resterende huurwoningen van beide complexen, uiterlijk voor eind 2023, overgedragen moeten worden.

De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. De nieuwe verhuurder zal zich aan de nieuwe huurders voorstellen. Voor huurders met vragen organiseren we een gezamenlijk inloopspreekuur bij Woonservice in Rotterdam.