05 juli 2021

Habion lid Sociale Verhuurders Haaglanden

Per 1 juli 2021 is woningcorporatie Habion officieel lid van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH).
Aanleiding is het samengaan van Habion met woningcorporatie Onze Woning in Rotterdam. Sinds de fusiedatum, 1 januari 2021, beheert Habion onder de naam Woonservice de woningen van Onze Woning in de Rotterdamse wijk 110-Morgen. Vanaf 1 juli beheert Woonservice ook de woningen in Delft, Pijnacker en Schiedam. Deze woningen had Habion al sinds enkele jaren in beheer bij vastgoedbeheerder MVGM.

SVH is een vereniging waarbij op dit moment 15 corporaties binnen de regio Haaglanden zijn aangesloten. Deze corporaties werken samen bij onder andere de woonruimteverdeling en het opstellen en bewaken van regionale prestatieafspraken. Habion adverteert per 1 juli de vrijkomende woningen in Delft en Pijnacker via Woonnet Haaglanden en gaat toewijzen volgens de geformuleerde toewijzingscriteria binnen Haaglanden.