30 juni 2022

Habion maakt geen gebruik van mogelijkheid inkomensafhankelijke huurverhoging

Na een bevriezing van een jaar, mogen de woningcorporaties per 1 juli aanstaande de huur weer verhogen. Naast de maximaal toegestane huurverhoging van 2,3%, is bepaald dat corporaties voor huishoudens met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen doorvoeren. Oftewel: wie meer verdient dan passend is voor een sociale huurwoning, krijgt mogelijk te maken met een huurstijging tot maximaal € 100 per maand.

Redelijk
Op zich vinden wij het redelijk dat woningcorporaties in staat worden gesteld een eerlijke verhouding te realiseren tussen de kwaliteit van de huurwoning en de prijs van die woning. Wat we niet eerlijk vinden is het inkomen bepalend te laten zijn voor de prijs van de woning. Zeker als die prijs daarna niet meer in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
Tot 2022 mocht de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toegepast worden bij AOW-gerechtigden. Vanaf 2022 kan de inkomensafhankelijke huurverhoging  ook op AOW-gerechtigden worden toegepast. Habion maakt hiervan echter geen gebruik. Dat doen we om de volgende redenen:

  • Onze huurders beginnen hun huurcarrière bij Habion veelal als zij AOW-gerechtigd zijn. Het inkomen wordt op dat moment getoetst (passend toewijzen). We achten de kans op een inkomensstijging nihil.
  • Daarnaast zijn huurders met een hoger inkomen veelal in het bezit van een zorgindicatie zodat zij ondanks hun te hoge inkomen wel een sociale huurwoning mogen huren. Als een huurder een zorgindicatie heeft, dan mag er geen inkomensafhankelijke huurverhoging worden doorgevoerd.
  • Mede door de mutatiesnelheid van een groot deel van onze woningen zijn wij in staat om actief te sturen op de prijs/kwaliteitverhouding van woningen.