28 september 2020

Habion maakt vergrijzing groen

Op 28 september 2020 ondertekende Laura Lamme (regisseur bij Habion) namens Habion en samen met de gemeente Stichtse Vecht, zorginstelling Zorggroep De Vechtstreek en Woningstichting Vecht en Omstreken, de regionale Green deal Duurzame Zorg. Met als doel de milieuprestaties van de zorgorganisaties verder te verbeteren en hiermee toe te werken naar een klimaatneutrale zorgsector.

Verantwoordelijkheid
Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst nemen zowel de zorginstelling als de verhuurders hun verantwoordelijkheid om te besparen op het gebied van energie, water, voedsel en grondstoffen. Het doel is om in lijn met het regeerakkoord en de landelijke Green Deal Duurzame Zorg, te werken naar 49% klimaatneutraliteit in 2030.

Eerste verhuurder provincie Utrecht
Habion was de eerste Utrechtse verhuurder die zelf het initiatief heeft genomen om de samenwerkingsovereenkomst die de zorginstelling sluit met gemeente en met Milieuplatform Zorg mee te ondertekenen. Na De Wulverhorst in Oudewater tekenden wij nu ook de overeenkomst met Zorggroep De Vechtstreek mee.

Ouderen uitgangspunt bij alles wat we doen
Laura Lamme bij de ondertekening: “Ouderen vormen het uitgangspunt bij alles wat we doen, ook als het om duurzaamheid gaat. Voor hen geldt zo comfortabel en betaalbaar mogelijk wonen. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol. En het verantwoord realiseren van een duurzame wereld is meewerken aan een betere wereld.
De green Deal 2.0 zorg was voor ons aanleiding om verduurzaming bij al onze zorgpartners op de agenda te zetten en hen aan te bieden om de opgave gezamenlijk aan te pakken. Kern van onze aanpak is plezier, een goed doordacht plan maken en vooral gewoon beginnen en denken in oplossingen. Het gebouw zo maken dat mensen niet meer hoeven verhuizen, een win-win voor vergrijzing en vergroening. Zo maken wij de vergrijzing groen.”