06 juli 2018

Habion ontwikkelt minor met TU Delft

De TU Delft heeft samen met Habion een minor binnen de masterstudie voor bouwkundestudenten ontwikkeld. In deze minor ‘A Second youth – towards an inclusive environment’ hebben bouwkundestudenten van de TU Delft het afgelopen half jaar in een ‘minor’ onderzoek gedaan. Onderwerp: hoe kunnen we het bejaardenhuis-oude-stijl omvormen naar een radicaal andere omgeving waar ouderen er weer toe doen en er verbinding is met de maatschappij? Tijdens de minor hebben de studenten een weekend gelogeerd in verzorgingshuizen en hun tijd doorgebracht met de bewoners. Ook de buurt en de -bewoners zijn betrokken bij het onderzoek.

Quotes studenten
‘In de huizen heerst alleenzaamheid”, ‘alles is uit handen genomen’, ‘er is het grote wachten op…’,  identiteit van bewoners is verdwenen, inactiviteit, isolatie, niet meer van betekenis zijn, gebouwen waarin ze wonen helpen niet mee; het zijn bijna doodskisten en intern- en op zorg gericht.’

Presentaties
Op vrijdag 6 juli presenteerden de studenten op (logeer-)locatie hun bevindingen  en oplossingsrichtingen aan een gehoor van bewoners, wetenschappers, vertegenwoordigers van zorginstellingen en -woningcorporaties.

Vervolg
De bevindingen komen overeen met de ervaringen van Habion in de praktijk van alledag. Er is een nijpende behoefte aan nieuwe denk- en ontwikkelrichtingen in het vormgeven van ouderenzorg in wijken en buurten.
Habion is sinds 6 jaar het zorgvastgoed aan het transformeren samen met bewoners en lokale gemeenschap en ontwikkelt deze transformaties door in samenwerking met onder andere de TU Delft