27 november 2019

Habion verkoopt De Gouden Leeuw in Zelhem aan Care Property Invest

Woningcorporatie voor ouderen Habion heeft De Gouden Leeuw verkocht aan het Belgische Care Property Invest. Het woonzorggebouw telt drieëndertig zelfstandige appartementen, zeven zorghotelkamers en diverse voorzieningen voor bewoners. De Gouden Leeuw ligt in het centrum van het Gelderse Zelhem.

De woningen van De Gouden Leeuw zijn bedoeld voor een hoger inkomenssegment. Dit past niet bij de doelgroep van Habion. Habion is een woningcorporatie. De kerntaak van woning-corporaties is het bouwen en verhuren van woningen om de doelgroep van betaalbare huis-vesting te voorzien. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan onze kerntaak, heeft Habion besloten een woongebouw als De Gouden Leeuw te verkopen. De verkoop levert inkomsten op waarmee Habion nieuwe investeringen kan doen in het belang van de kerntaak. “Wij hebben in Care Property Invest een koper gevonden die de continuïteit waarborgt van deze prachtige voorziening voor de ouderen in Zelhem,” vertelt transactiemanager José Hoogveld van Habion.

Samenwerking Gouden Leeuw Groep
Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest: “Dit is het negende woonzorgproject dat we effectief verwerven in Nederland. Bovendien betreft het onze tweede samenwerking op korte tijd met De Gouden Leeuw Groep, een Nederlands familiebedrijf dat een waaier aan professionele diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aanbiedt. Het totale aantal projecten in onze vastgoedportefeuille komt hierbij op 109.”

Toename zorgvastgoed
Jordy Ras, vastgoedadviseur van ABC Capital die Habion begeleidde bij de verkoop: “Wij merken dat de vraag naar zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als internationale beleg-gers flink toeneemt. Naast institutionele, zorgvastgoedfondsen en internationale zorgvast-goedbeleggers zien wij ook steeds meer particulieren die, door de lage aanvangsrendementen op reguliere woningen, uitwijken naar zorgvastgoed.”

Care Property Invest verwierf het woonzorggebouw via haar Nederlandse dochtervennootschap, Care Property Invest.NL 6 B.V. Care Property Invest heeft een nieuwe langjarige huurovereenkomst afgesloten voor 25 jaar met de huidige huurder, Woonzorgvoorziening de Gouden Leeuw Zelhem B.V, die de exploitatie van de locatie zal voortzetten. ABC Capital begeleidde Habion bij de verkoop. De juridische procesbegeleiding is verzorgd door Pels Rijcken. Care Property Invest werd juridisch geadviseerd door Van Doorne.