15 februari 2021

Habion werkt met Draisma en Rutges Vernieuwt samen aan transformatie verzorgingshuizen

De komende vijf jaar gaan de aannemingsbedrijven Draisma uit Apeldoorn en Rutges Vernieuwt uit de Meern woningcorporatie Habion helpen de transformatie van haar verzorgingshuizen naar zelfstandige woningen te versnellen en verbeteren. Om dat te bereiken heeft de Utrechtse ouderenhuisvester op woensdag 3 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend met de twee ketenpartners. De overeenkomst is een bestendiging van de al bestaande goede samenwerking.

Directeur van Habion, Ton de Rond, over de samenwerking: “Het komt er eigenlijk op neer dat we met beide partijen een ketenovereenkomst sluiten over de transformaties die we de komende jaren verwachten aan te pakken. We investeren hiermee in een duurzame relatie die ons vooral veel kwaliteit en continuïteit oplevert in een markt waarin aannemers het druk hebben. Uiteraard met als ultieme doel tevreden bewoners, zorginstellingen, ondernemers en andere stakeholders, voor, tijdens en na de realisatie van een transformatie.”

Echt samen doen
Aljan Schut (unitleider Zorg & Wonen) van Draisma: ‘Wij vinden het geweldig om te renoveren en te transformeren. Dat het voor ouderen en in de zorg is geeft een extra voldoening. Draisma draagt bij aan een betere woongelegenheid voor ouderen en zorgbehoevenden. De ketensamenwerking die we nu voortzetten, versterkt het gevoel dat we het echt samen doen’.

Nieuw thuis
Daniël Bontje (commercieel manager Utrecht) van Rutges Vernieuwt: ‘Als specialist in de bestaande bouw, hebben wij veel ervaring binnen de ketensamenwerking. De meeste van onze projecten realiseren wij in bewoonde staat, wat betekent dat de bewoner centraal staat bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Het geeft ons extra energie om te zien hoe de bewoners na de transformatie genieten van hun nieuwe woonomgeving en wij een ons steentje kunnen bijdragen aan hun “nieuwe thuis’.

Projecten
Habion heeft de afgelopen periode de nodige ervaring opgedaan met de twee aannemingsbedrijven. Zowel met Rutges Vernieuwt bij de realisatie van Liv inn in Hilversum als bij Draisma bij de realisatie van De Amerrank in Amersfoort waren de ervaringen uiterst positief. Voor de komende jaren staan diverse projecten op stapel of zijn al gestart. Aannemer Draisma is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de vernieuwing van De Bongerd in Hattem.
Uitgangspunt is dat Draisma de regio Oost van Habion voor zijn rekening neemt en Rutges Vernieuwt regio West.