23 mei 2024

Herontwikkeling De Boskamp in Epe een stap dichterbij

‘Samen met alle betrokkenen maken we van Boskamp Epe een plek waar mensen betekenisvol ouder kunnen worden.’

Onlangs ondertekenden Peter Boerenfijn, directeur bij woningcorporatie voor ouderen Habion en Hein Stooker, directeur bij ontwikkelende bouwer Trebbe de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van De Boskamp in Epe. Initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden voor de nieuwbouw van duurzame  woningen, die geschikt zijn voor alle vormen van zorg. Deze woningen vervangen het bestaande zorggebouw De Boskamp.

De Boskamp Epe, aan de westkant van de kern Epe, is eigendom van Habion. Het woonzorggebouw is verouderd en voldoet niet langer aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom besloot Habion tot vervangende nieuwbouw. Peter Boerenfijn van Habion: “Dit is goed nieuws voor Epe. Door de vergrijzing is ook  in Epe  behoefte aan  toekomstbestendige huisvesting voor kwetsbare ouderen. Als alles voorspoedig verloopt, wonen zij over enkele jaren  met veel plezier op de plek van De Boskamp in comfortabele appartementen.”

Een duurzaam, gezond en betaalbaar thuis voor iedereen
De Boskamp moet straks een thuis bieden aan een brede doelgroep ouderen. Daarom komen er woningen voor de sociale huur, middenhuur en de verkoop. Duurzaam, gezond, betaalbaar en met zorg aan huis om niet meer te hoeven verhuizen, ook niet als de zorgbehoefte toeneemt. Dat  zijn belangrijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van De Boskamp.

Een veilige en comfortabele leefomgeving waarin ontmoeting centraal staat
Ook de inrichting van de openbare ruimte, waarbij veilig en comfortabel wonen belangrijke dragers zijn, maakt onderdeel uit van de herontwikkeling. Zo is er volop aandacht voor biodiversiteit door onder meer nestkasten voor vogels en vleermuizen. Het ontwerp stimuleert ontmoeting en vitaliteit door bijvoorbeeld gezamenlijke terrassen, bewegingsroutes, ontmoetingsplaatsen en een werk- en activiteitentuin.

Stap voor stap naar een gedragen plan
Om ervoor te zorgen dat er een gedragen plan wordt ontwikkeld, werken Habion, gemeente Epe en Trebbe de plannen verder uit met betrokkenen, onder wie bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners.

Integraal team voor een integraal plan
Hein Stooker, directeur bij Trebbe, is trots: “Duurzame samenwerkingen, daar zetten we graag op in. Dit is het derde project dat we met en voor Habion ontwikkelen. Deze opgave sluit naadloos aan op onze missie ‘Samen bouwen aan geluk’. Want hier mogen we samen met Habion, de bewoners, omwonenden en een specialistisch team bouwen aan een leefomgeving waar samen gelukkig oud worden de norm wordt.” Om tot een integraal plan te komen, schreef Trebbe in met een multidisciplinair team. De circulaire sloop van de bestaande bebouwing maakt onderdeel uit van de opgave, hiervoor is Boverhoff Sloopwerken aangehaakt. Voor de architectuur is een beroep gedaan op SVP, voor het landschapsontwerp is Haver Droeze aangesloten. De civieltechnische werkzaamheden neemt NTP ter hand.