18 januari 2023

Huisvesting voor ouderen met een zorgvraag in de gemeente Holten behouden

Op 30 december 2022 is het eigendom van de woonlocaties De Diessenplas II en III in Holten overgegaan naar woningcorporatie Viverion. Diessenplas II is verkocht door Vastgoed zorgsector en Diessenplas III door Habion. Eerder dit jaar verkocht Vastgoed zorgsector Diessenplas I aan Carinova. Habion en Vastgoed Zorgsector trekken zich allebei terug uit dit gebied en acquireren binnen hun eigen vestigingskader.

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Habion heeft eind 2020 te kennen gegeven deze locatie te willen afstoten. De voorkeur ligt in dit proces bij een overdracht aan lokale maatschappelijke partners. Het afgelopen jaar hebben beide organisaties een zorgvuldig traject doorlopen en zijn tot overeenstemming gekomen. Het verkoopproces werd namens Habion begeleid door WIJ Aan- en verkoopmanagement.

Vastgoed zorgsector is een maatschappelijk belegger in duurzame huisvesting voor ouderen (55+) die aantrekkelijk, comfortabel en met de mogelijkheid van zorg willen wonen.

Viverion is een Oost-Nederlandse woningcorporatie met ruim 5.400 woningen in de gemeentes Hof van Twente, Rijssen-Holten en Lochem. Zij verhuren, ontwikkelen en beheren gezinswoningen, starterswoningen en seniorenwoningen, de laatste steeds meer nabij zorg. Ze zetten zich actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in het werkgebied. Daarvoor werken ze samen met huurdersorganisaties, gemeentes, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen.