21 juni 2022

Huurders bevelen wonen bij Habion relatief vaak aan

Huurders wonen met veel plezier bij Habion. Huurders geven hiervoor gemiddeld een 8,0 waarbij ruim 70% een 8 of hoger geeft. Dat hoge cijfer blijkt ook uit het feit dat relatief veel bewoners het wonen bij Habion zouden aanbevelen (28%). Het plezierig wonen wordt het meest beïnvloed door de kwaliteit van de woning, het woongebouw en het gevoel van veiligheid. De kwaliteit van de  woning en het gevoel van veiligheid scoren gemiddeld een ruime voldoende, waarbij minimaal de helft een 8 of hoger geeft. Het woongebouw scoort net iets minder. Dit blijkt uit onderzoek waar ruim 760 huurders van Habion aan hebben meegewerkt.

Habion meet jaarlijks bij huurders van haar woningen de tevredenheid. De resultaten gebruiken we om de tevredenheid van bewoners verder te verbeteren.

Profiel van onze bewoners
Wie zijn de bewoners van Habion? De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 76 jaar. Tweederde is alleenstaand en/of weduwe/weduwnaar. Zestig procent van de bewoners is vrouw en 43% ontvangt huurtoeslag. 74% van de bewoners ontvangt hulp, een op de drie liet een koopwoning achter. Tot slot is 76% van de bewoners digitaal actief. Dat laatste loopt de laatste jaren snel op.

Sfeer tussen bewoners belangrijk aandachtspunt
We hebben bewoners ook gevraagd of en in hoeverre ze het wonen bij Habion aan anderen zouden aanbevelen. Hieruit blijkt dat 28% van de ondervraagde bewoners het wonen zouden aanbevelen, tegen een afraadpercentage van 13%. Dat is een verschil van +15. Die mooie score is met name te danken aan de kwaliteit van de woning en het woongebouw en de sfeer tussen bewoners. Zoals een bewoner het formuleert: “Wij wonen hier met heel veel plezier. Er is een goede sfeer onder de bewoners en de bewoners zorgen voor elkaar in goede en slechte tijden. En ze houden een oogje in het zeil onder elkaar”.

Bewoners die het wonen zouden afraden doen dat hoofdzakelijk vanwege de staat van onderhoud en klachten over andere huurders. Een respondent: “Door de overlast door een kleine groep waar vooral de ouderen last van ondervinden is het niet meer aantrekkelijk om hier te gaan wonen”. Nu de maatregelen tijdens de coronacrisis zijn verdwenen, is hier weer ruimte om het contact tussen bewoners te verbeteren. Ruim een kwart van de bewoners wil zich inzetten of zet zich hier al voor in.

Een ruime voldoende voor de kwaliteit van de woning
Huurders willen graag plezierig wonen. Een goede kwaliteit van de woning en het woongebouw is daarbij belangrijk, maar ook het gevoel veiligheid is van groot belang. Gemiddeld geven de huurders een 7,5 voor de kwaliteit van de woning. De veiligheid belonen ze met gemiddeld een 7,8. De waardering van het woongebouw is met een 7,4 iets lager.

We hebben ook gevraagd wat de huurders het meest waarderen aan de woning en het woongebouw. Het uitzicht vanuit de woning (52%), voldoende beweegruimte in de woning (50%), geschiktheid voor het ontvangen van bezoek (49%) en de aanwezigheid van een tuin of balkon (46%) worden het vaakst genoemd.

Wat kan er beter?
Natuurlijk valt er ook wat te verbeteren. Op het aspect kwaliteit van de woning gaat het dan om het onderhoud. Zo vinden bewoners dat badkamer en keuken zijn verouderd, kan er beter worden geïsoleerd, is het gehorig en zijn ventilatie en toegankelijkheid voor verbetering vatbaar. Op het aspect ‘veilig voelen’ vinden bewoners dat mensen (te) makkelijk naar binnen kunnen, worden inbraken meerdere keren genoemd en wordt controle met camera’s gemist. Gekeken naar het aspect ‘plezierig wonen’ worden temperatuur, schoonmaken, onderhoud binnen en buiten de woning, de liften (zowel geringe aantal als technische staat), beveiliging (o.a. sloten), verduurzaming en gebrek aan groen vaak genoemd als aandachtspunten.

Huurders tevreden met het contact met medebewoners
Een op de vier huurders wil zich inzetten of zet zich al in voor het wonen in het complex. Dat was in een vorige meting een op de vijf. De sfeer tussen bewoners wordt gewaardeerd met een 7,3 en het contact tussen bewoners met een 7,6. Van de bewoners geeft 21% aan meer contact te willen met medebewoners. Van de bewoners vindt 61% dat niet nodig.

Bewonerscommissie en huismeester
De bewonerscommissie en huismeester worden door de huurders goed beoordeeld (beide met een 7,4). Wel blijkt dat niet iedereen weet dat er een bewonerscommissie en huismeester voor het woongebouw aanwezig zijn. Bijna de helft van de huurders weet bijvoorbeeld niet dat er een bewonerscommissie actief is. Voor de aanwezigheid van de huismeester is dat bijna driekwart van de huurders.