26 augustus 2021

Huurders wonen met veel plezier

Huurders wonen met veel plezier bij Habion. Ondanks de impact van corona geven de huurders gemiddeld  hiervoor een rapportcijfer van 7,7. Het contact met medebewoners is goed (7,4) en de sfeer prettig (7,3). Huurders van Habion voelen zich veilig en geven ook een ruime voldoende voor de kwaliteit van hun woning en het woongebouw. Ruim 50% van de huurders geeft voor de verschillende onderdelen maar liefst een cijfer 8 of hoger. Dit blijkt uit onderzoek waar bijna 900 huurders van Habion aan hebben meegewerkt.

Habion meet jaarlijks bij huurders van haar woningen de tevredenheid. Sinds 1 januari jl. is Habion gefuseerd met Bouwvereniging Onze Woning uit Rotterdam, een corporatie met circa 1.350 verhuureenheden. Dit jaar zijn ook de voormalige huurders van Onze Woning bij het onderzoek betrokken. De resultaten gebruiken we om de tevredenheid van bewoners verder te verbeteren.

Een ruime voldoende voor de kwaliteit van de woning
Huurders willen graag plezierig wonen, een goede kwaliteit van de woning is daarbij belangrijk. Gemiddeld geven de huurders een 7,2 voor de kwaliteit van de woning. Huurders van een woning van voorheen Onze Woning beoordelen de kwaliteit iets lager (6,8).

We hebben ook gevraagd wat de huurders het meest waarderen aan de woning en het woongebouw. De locatie blijkt hierbij erg belangrijk (46%). Zo waarderen de huurders het uitzicht van de woning het meest (43%). Ook de aanwezigheid van een tuin of balkon (36%) en de lichtinval (34%) scoren hoog.

Huurders zijn tevreden met het contact met medebewoners
Een op de vijf huurders wil zich inzetten of zet zich al in voor het wonen in het complex. Uit het onderzoek blijkt wel dat niet iedereen daar behoefte aan of tijd voor heeft (respectievelijk 37% en 18%). Voor een deel van de bewoners is dat om fysieke redenen niet meer mogelijk (25%).

Bewonerscommissie en huismeester
De bewonerscommissie en huismeester worden door de huurders goed beoordeeld (respectievelijk 7,4 en 7,6). Wel blijkt dat niet iedereen weet dat er een bewonerscommissie en huismeester voor het woongebouw aanwezig is. Een derde van de huurders weet bijvoorbeeld niet of er een bewonerscommissie actief is.