23 augustus 2019

Lobby tegen verlaging inkomensgrens sociale huur

Samen met SOR en ANBO en Woonzorg Nederland reageert Habion op het wetsvoorstel om de inkomensgrens die toegang geeft tot sociale huur te verlagen.
Minister Ollongren heeft kort voor de zomer het wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen ter consultatie voorgelegd. Eén van de onderdelen hiervan is het verlagen van de toelatingsgrens voor 1 persoonshuishoudens van € 38.000,- naar € 35.000,-.
Deze verlaging maakt het voor senioren onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of nodig hebben.
Als organisaties pleiten wij er samen voor om, in elk geval voor ouderen, de inkomensgrens niet te verlagen. Dit pleidooi is ook verstuurd naar de woordvoerders wonen van de 2e kamer.

Lees hier onze reactie