20 december 2019

Mooie inzendingen brandveiligheidschallenge

We hebben maar liefst 26 mooie inzendingen binnen gekregen! In januari maken we de winnaar met de beste brandveiligheidsinnovatie bekend. De beste innovatie maakt kans op een eerste opdracht van max. €20.000,- om een pilot op te zetten en de effectiviteit van de aangeboden oplossingen te bewijzen. Samen met Woonzorg Nederland en Wooncompagnie startten we in november Wooncompagnie een challenge. We gingen op zoek naar brandveiligheidsinnovaties voor ouderen zowel op het gebied van vluchten als preventie.

Waarom deze challenge?
Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen wordt, vluchten bij brand een steeds grotere uitdaging vanwege verminderde vitaliteit, grotere afhankelijkheid van rollators of scootmobielen en soms beginnende dementie. De feiten liegen er niet om. Ouderen in Nederland zijn 2,7 keer zo vaak slachtoffer van een fatale woningbrand dan mensen onder de 65 jaar.

Brandveiligheid
Brand is een risico voor ouderen, zeker nu oudere mensen langer zelfstandig blijven wonen. De brandveiligheid onder ouderen verbeteren is dan ook een belangrijkspeerpunt voor Habion. Met name is het van belang om het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen te vergroten.

Habion is gespecialiseerd in huisvesting van kwetsbare ouderen. De gevolgen van brand kunnen voor deze groep extra groot zijn. Zo zijn ze minder mobiel, waardoor ze moeilijker kunnen vluchten. Habion biedt op de eerste plaats ouderen veiligheid en gezelligheid. Samen met onze bewoners en partners willen wij het gevoel van veiligheid zo groot mogelijk maken.

Habion wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder de ouderen is een belangrijke groep minder mobiel. Daardoor neemt de kwetsbaarheid bij brand toe.
Daarom loopt er bij Habion een brandveiligheidsproject dat ervoor moet zorgen dat alle gebouwen van Habion veilig zijn. Daarbij leggen wij de lat vaak hoger dan wat wettelijk is geëist.

Verder streeft Habion ernaar zoveel mogelijk woningen te voorzien van een brandmeldinstallatie, bij voorkeur, met een doormelding naar de brandweer.

Sinds begin 2016 werkt Habion intensief samen met de brandweer Amsterdam Amstelland. Die samenwerking heeft al geresulteerd in onder andere oefeningen met bewoners, de plaatsing van rookmelders en de aanleg van brandmeldinstallaties. Daarnaast zoekt Habion regelmatig de samenwerking met de veiligheidsregio’s op.