09 april 2024

NIEUW IN UTRECHT: WOONADVISEUR Ouderen 55plus

In Nederland wonen we steeds langer zelfstandig thuis, in onze eigen vertrouwde omgeving. Voor veel mensen is dat een fijn vooruitzicht. Maar het brengt ook nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. De druk op de zorg en de woningnood neemt de komende jaren alleen maar toe en dat maakt dat die uitdagingen groter worden.

Om Utrechtse ouderen te ondersteunen bij deze vragen en uitdagingen is de Woonadviseur Ouderen 55 plus gestart. Inwoners van Utrecht vanaf 55 jaar met een vraag over wonen kunnen hier terecht. Met de slogan: “55plus, woon bewust!” is het helder waar de Woonadviseur voor staat: we dagen inwoners van Utrecht uit om alvast na te denken over de toekomst én welke woonsituatie dan past. De Woonadviseur Ouderen 55+ is de opvolger van de Verhuisadviseur Senioren Utrecht. De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties zijn opdrachtgever.

Heeft u al eens nagedacht of uw huidige woning in de toekomst ook nog bij u past? Wordt de woning op een bepaald moment niet te groot of de trap te hoog? Wat als u of uw partner te maken krijgt met lichamelijke of andere problemen? Hoe zit het met voorzieningen in de buurt? Wonen er familieleden of bekenden die u indien nodig kunnen helpen? Wat is voor u echt belangrijk?

Kunt u blijven wonen in uw huidige woning of is verhuizen een idee?
Als u op tijd start met verkennen welke scenario’s er mogelijk aankomen en welke opties er dan zijn, bent u beter voorbereid en daar hebt u profijt van. Soms zijn er nu al stappen te zetten, zoals inschrijven op DAK (voorheen WoningNet), aanpassingen maken in uw huis, of verkennen welke woonvormen er zijn.

Ook als u al weet dat u graag zou verhuizen en daar wat hulp bij kan gebruiken, kunt u bij ons terecht. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw woonwensen dagelijks vergelijken met het woningaanbod op DAK.

55plus, woon bewust!
De Woonadviseur Ouderen helpt alle 55-plussers die wonen in Utrecht en op zoek zijn naar een passende woonsituatie, nu en in de toekomst. De Woonadviseur helpt u met kleine en grote vragen, of u nu zoekt naar de juiste instanties, mogelijk geschikte woonvormen, welke voorrangsregelingen er zijn, of er passende nieuwbouw komt, maar ook met het omgaan met alle digitale informatie. Zo nodig helpen wij met het zoeken naar een nieuwe woning. Ook kan de Woonadviseur u adviseren over hoe u alles voor uzelf op een rij zet, zodat u een doordachte keuze kunt maken.

Contact:
Vindt u het prettig om hulp te ontvangen bij woonvragen? Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het team van de Woonadviseur Ouderen. Deze dienstverlening is gratis.

E-mailadres: info@woonadviseur55plus.nl

Telefoonnummer: 030-23 61 804

Website: woonadviseur55plus.nl

Wilt u direct een woonadviseur spreken? Er is een telefonisch spreekuur voor ouderen van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur.