09 december 2022

Nieuwbouw op plek leegkomend gebouw Huis ter Leede Leerdam

Half december vertrekt zorgorganisatie Huis ter Leede uit het gelijknamige zorggebouw aan het Eiland in Leerdam. Als eigenaar heeft woningcorporatie Habion besloten op deze plek nieuwbouw te realiseren. In de periode tot aan de sloop en nieuwbouw blijft het gebouw niet leegstaan. Om in de tussentijd de leefbaarheid te borgen en om voor gezelligheid te zorgen voor de bewoners in de naastgelegen woningen, gaat Habion tijdelijk woningzoekenden huisvesten in het leegkomende zorggebouw. Aan beheerorganisatie Gapph is gevraagd daarbij te helpen. De eerste mensen hebben zich al aangemeld!

Plannen voor nieuwbouw
Voorjaar 2023 begint Habion met het maken van plannen voor nieuwbouw. Samen met de bewoners, buurt en andere geïnteresseerden haalt de corporatie op hoe mensen hier oud wilt worden, wat daar voor nodig is en wat ze zelf kunnen bijdragen. Dit levert altijd duizenden wensen op die vervolgens worden uitgewerkt tot een plan. Het is de bedoeling om samen met de bewoners en de buurt een plek te realiseren waar voldoende reuring, gezelligheid en activiteiten zijn. Buurtbewoners en andere belangstellenden ontvangen tijdig een uitnodiging om mee te doen.

Het maken van plannen neemt veel tijd in beslag. Dat kan zomaar enkele jaren duren. Gedurende deze periode blijft het huidige gebouw gewoon bestaan en een sociale en woonfunctie vervullen.

Bewoners van de woningen bij het voormalig zorggebouw
Ondertussen heeft Habion samen met bewoners van de naastgelegen gebouwen Rondas I, II en de Beukelaar in kaart gebracht wat er wegvalt als de zorgorganisatie er niet meer is en hoe de wensen van de bewoners kunnen worden ingevuld. Door de inzet van een aantal actieve bewoners kan een aantal activiteiten ook na vertrek doorgang vinden in hun huidige vorm. Ook de kapster, huisartsen en fysio blijven. Als we hier veel gezelligheid willen hebben en van alles willen organiseren, zijn extra handjes zeer welkom! Bent u diegene die graag wil helpen om de activiteiten te blijven aanbieden, meldt u zich dan aan bij Habion via telefoonnummer: 030 2204704.  Mailen kan naar leerdam@habion.nl.

Oproep voor tijdelijke bewoning
Inwoners van Leerdam die tijdelijk woonruimte willen huren, kunnen dat melden. Mensen uit de wijk of Leerdam krijgen voorrang voor mensen van buitenaf. Inschrijven kan via www.gapph.nl. Er wordt vanaf 15 december gestart met 10 tot 15 bewoners. Dat aantal wordt langzaam opgebouwd tot circa 60 bewoners. Die bewoners zijn tussen 18 en 55 jaar oud, hebben binding met Leerdam en kunnen iets betekenen voor de (oudere) bewoners in de naastgelegen woningen op het Eiland. Daarnaast zijn er ook 5 plekken voor ondernemers beschikbaar.