11 maart 2021

Nieuwe plannen voor De Bongerd in Hattem

Op de locatie van het verplegings- en verzorgingshuis De Bongerd komt een woonzorgzone. Het gaat om woningen in verschillende prijsklassen. Zelfstandige woningen in de sociale- of vrije-sectorhuur, voor mensen op leeftijd of met een (potentiële) zorg of hulpvraag. Daar is in de gemeente Hattem steeds meer behoefte aan. Van de circa 140 woningen zijn er circa 70 bestemd voor de (zwaardere) zorg. Deze woningen gaat Hanzeheerd huren. De voorbereidingen starten dit jaar. Sloop en nieuwbouw vinden gefaseerd plaats. Oplevering van het totale plan is eerste kwartaal 2026.

 Twee woonzorgzones
De gemeente Hattem heeft twee locaties aangewezen voor een woonzorgzone. Dit zijn het voormalige ijsbaanterrein en de Bongerd. Beide locaties bieden kansen voor zorg in de nabijheid en mogelijkheden voor ontmoeten en ontspannen. Zo kunnen ouderen in Hattem langer op een veilige manier zelfstandig blijven wonen in het geliefde Hattem.

Inspiratiebijeenkomsten
Al enkele jaren maken Hanzeheerd en Habion plannen voor een nieuwe woonzorgzone op de plek van De Bongerd. Vernieuwing van De Bongerd is immers hard nodig.  Tijdens inspiratiebijeenkomsten in mei en juni 2019 werd aan bewoners en buurt al om ideeën gevraagd. Uit deze bijeenkomsten is gebleken dat mensen behoefte hebben aan De Bongerd als levendige ontmoetingsplek, een woonzorgzone die van alle gemakken is voorzien en waar zorg bovendien dichtbij is.

Zorgorganisatie Hanzeheerd en woningcorporatie Habion zijn daarop verder gegaan met het maken van plannen, waarbij met behoeften van bewoners en omwonenden is rekening gehouden

Stedenbouwkundige kans
Stedenbouwkundig biedt de ontwikkeling de initiatiefnemers de kans om het gebied te openen en toe- en doorgankelijk te maken voor de buurt. De nieuwe situatie wordt daarmee ook deel van de gemeenschap en voegt qua openbare ruimte en openheid extra kwaliteit toe aan de directe omgeving.

Hert ruimtelijk concept is uitgewerkt door architectenbureau KAW, in opdracht van aannemingsbedrijf  Draisma, de ontwikkelende en bouwende partij voor dit project.

Sloop woningen Van Galenstraat

Om de nieuwbouw van het gebouw voor de bewoners van Hanzeheerd mogelijk te maken, moeten 18 woningen aan de Van Galenstraat worden gesloopt. De bewoners van de woningen aan de Van Galenstraat zijn inmiddels geïnformeerd over de voorgenomen sloop. Met hen worden individuele gesprekken gepland om hen zo goed mogelijk te begeleiden naar een andere woning. Voor de bewoners van de Van Galenstraat wordt gekeken naar een plek in Hattem, waar mogelijk op het terrein van De Bongerd. We anticiperen hier nu al op door woningen vrij te houden.

Fasering plannen
De bouw en sloop zullen in fases plaatsvinden. Een deel van het bestaande gebouw zal worden gesloopt waarna het mogelijk is om de nieuwbouw te realiseren. Wanneer deze klaar is zal de rest van het bestaande gebouw gesloopt worden om plaats te maken voor het resterende plan.

Projectorganisatie
De vernieuwing van De Bongerd is een project van aannemingsbedrijf Draisma uit Apeldoorn, Architectenbureau KAW uit Rotterdam, zorgorganisatie Hanzeheerd en woningcorporatie Habion.