26 april 2022

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. Wat is er nodig om onze samenleving toekomstbestendig te maken?
Een groot aantal partijen uit verschillende domeinen presenteert vandaag een transformatieagenda met concrete doelen, acties en randvoorwaarden waarmee we
de komende jaren gezamenlijk aan de slag gaan. De veroudering van onze samenleving de komende 20 jaar geeft kansen en uitdagingen.
Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen?
Om deze vragen te beantwoorden hebben we de krachten gebundeld van publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers. Gezamenlijk hebben we
een transformatieagenda ontwikkeld voor een duurzame toekomst van ouder worden in Nederland.

Deze agenda kent de volgende vijf overkoepelende thema’s:
Mee doen: Van oud zijn naar goed ouder worden;
Ertoe doen: Van betrokken werk naar waardevolle bijdrage;
Samen doen: Van eigen huis naar samen-wonen;
Vitaal doen: Van liever niet ziek naar meer vitale jaren;
Digitaal doen: Van individueel innoveren naar digitaal verbonden.

Bij elk thema geven we aan waar we ons voor in moeten zetten, wat daarvoor nodig is en welke acties dat behoeft. De presentatie van deze transformatieagenda Ouder Worden
2040 vormt de start van een maatschappelijke dialoog om alle vraagstukken rond leven in een ouder wordende samenleving te verkennen, de nodige stappen te zetten naar
bewustwording en draagvlak in de samenleving, en gezamenlijk in actie komen.

Meer informatie over het programma Ouder Worden 2040 vindt u op de website van het programma.  www.ouderworden2040.nl
De publicatie is gratis te downloaden.