11 februari 2019

Peter Boerenfijn: ‘nieuwe stimuleringsregeling van groot belang voor bewonersinitiatieven’

Er komen steeds meer vernieuwende initiatieven die wonen en zorg, bijvoorbeeld voor ouderen, combineren. Om de financiering daarvan vlotter te laten verlopen is er een nieuwe stimuleringsregeling Wonen en Zorg. De ministeries van BZK en VWS staan gezamenlijk garant voor ruim 164 miljoen euro. Toonaangevend magazine voor zorgmanagers Zorgvisie vroeg onder andere aan Peter Boerenfijn wat hij het nut van een dergelijke regeling vindt. ‘Tussen denken en doen zit een groot verschil, en de regeling Wonen en Zorg kan helpen dat gat te dichten.’

Boerenfijn verwacht dat de regeling wel degelijk nuttig kan zijn voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers. ‘Niet zo zeer voor ons als landelijke corporatie. De financiering is voor ons niet of nauwelijks een probleem, omdat wij putten uit het waarborgfonds sociale woningbouw.’ Voor Habion zelf kan de regeling toch ook een gunstig effect hebben. ‘Wij werken heel graag samen met groepen mensen die nadenken over hoe ze willen wonen als ze ouder zijn. Wij hebben in onze panden liever een coherente groep huurders die elkaar ondersteunt waar nodig dan allemaal losse individuen die per toeval bij elkaar wonen. Daarom kunnen wij ook de garantie geven dat mensen tot op het laatst in hun woning kunnen blijven, dat ze niet nog een keer hoeven te verhuizen naar een verpleeghuis of een hospice.’

Gat dichten
Boerenfijn verwacht dat de regeling indirect ook kan stimuleren dat mensen meer gaan nadenken over hoe ze later willen wonen. ‘De verzorgingsstaat loopt op zijn laatste benen. Als er door deze regeling nog meer goede voorbeelden komen zoals in Voorst of de Knarrenhof in Zwolle, dan krijgt het meer bekendheid. Tussen denken en doen zit een groot verschil, en de regeling Wonen en Zorg kan helpen dat gat te dichten.’

Artikel Zorgvisie