09 juli 2020

Plannen herontwikkeling Randmeer in nieuwe fase

Met de bekendmaking van de plannen komt de herontwikkeling van de locatie Randmeer in Harderwijk in een nieuwe fase. De plannen gaan over sloop en nieuwbouw van de gebouwen Randmeer en Klaverblad, en onderhoud van de gebouwen Meerstaete en Westeinde. Conform de wens van de lokale gemeenschap, komen er meer woningen terug. Deze complete herontwikkeling Randmeer, inclusief Liv inn, geeft een stevige positieve impuls aan de ouderenhuisvesting in Harderwijk. En dat is goed nieuws voor heel Harderwijk. Naar verwachting start de bouw in de zomer van 2021. Deze neemt circa 20 maanden in beslag.

Website
Normaal gesproken worden belangstellenden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten en -gesprekken of een expositie met mooie beelden van hoe het nieuwe Randmeer eruit komt te zien. Vanwege de coronamaatregelen, is dit momenteel helaas nog steeds niet mogelijk. Daarom kan iedereen zich informeren via de website www.randmeer-harderwijk.nl. Bewoners en omwonenden zijn reeds geïnformeerd met een brief vergezeld van een brochure.

Klaverblad
De vernieuwing start met de sloop van het bestaande verzorgingshuis Randmeer en de sloop van de appartementengebouwen Klaverblad en Plantage. De boodschap dat je woning wordt gesloopt is pittig. Met de bewoners van de appartementen Klaverblad zijn we sinds begin 2020 in gesprek over andere woonruimte. We verwachten binnenkort een sociaal plan aan de bewoners te kunnen voorleggen.

Woningen
Naast de sloop van verzorgingshuis Randmeer en appartementengebouw Klaverblad, worden de 40 woningen in de woongebouwen Meerstaete en Westeinde bij de tijd gebracht met groot onderhoud. Vervolgens worden drie nieuwe appartementengebouwen met verschillende hoogtes gebouwd: 4 bouwlagen aan de Plantage, 5 bouwlagen aan het Westeinde en 6 bouwlagen centraal in het park verbonden aan 12 bouwlagen aan water van de Wolderwijd. In totaal gaat het om 177 woningen. 104 woningen in de sociale huur, met een oppervlakte van circa 55 m2. En 73 huurwoningen in de vrije sector. Deze woningen hebben oppervlaktes van circa 65, 71 en 72 m2.

Ruime opzet
Hoewel een deel van deze gebouwen hoger zal zijn dan de bestaande bebouwing, is het plan juist zo vormgegeven dat er een meer open terrein ontstaat. Door meer ruimte tussen de gebouwen te creëren, ontstaat er meer zicht op het water. Vanaf de locatie, maar ook vanaf het Westeinde. Door deze ruimere opzet is het ook mogelijk geworden om het parkeren te spreiden. Op die manier kan voor elk gebouw zo dicht mogelijk bij de entree geparkeerd worden.

Aanpak gehele locatie
Bovendien wordt er in het plan verder gekeken dan alleen de gebouwen en het parkeren. De gehele locatie wordt aangepakt. Zo is er veel aandacht voor het groen dat rondom de gebouwenvoorziening zal worden gerealiseerd. Op die manier zullen de Harderwijkse ouderen zich direct na de oplevering thuis voelen in het geheel vernieuwde Randmeer.

Liv inn
Een belangrijke ontwikkeling die we ook mee hebben genomen in de ontwikkeling van het plan is de veranderende wens van ouderen. Zij willen graag zelf bepalen hoe ze oud worden. Daarom maken we van Randmeer een Liv inn. Een woonplek met een actieve leefgemeenschap; actieve bewoners én buurt die samen bepalen hoe ze willen leven en wonen. Een plek waarvandaan verhuizen niet meer hoeft. De zorg komt naar u toe, mocht u daar behoefte aan hebben.

Tijdpad
• Juli – augustus 2020: Informatie bewoners en omwonenden Randmeerlocatie
• Juli – januari 2021: Bestemmingsplan procedure en vergunningstraject
• Eerste kwartaal 2021: Voorbereiding voor sloop bestaande bebouwing en terrein gereed maken voor nieuwbouw
• Tweede kwartaal 2021: Sloop bestaande bebouwing.
• Zomer 2021: Start bouw van de nieuwbouw met een doorlooptijd van circa 20 maanden.

Vier partijen
De herontwikkeling van locatie Randmeer is een samenwerking van vier partijen: ontwikkelaar Koopmans Bouwgroep, Zorggroep Noordwest-Veluwe, architectenbureau Peters & Lammerink en woningcorporatie Habion.  De gemeente Harderwijk juicht de ontwikkeling toe.