24 augustus 2022

Reactie naar aanleiding van berichtgeving Swettehiem in Leeuwarden

Met verbazing zien we de commotie in de media over de voorgenomen verkoop van appartementencomplex Swettehiem aan de Pieter Sipmawei in Leeuwarden. Dat voornemen is immers niet nieuw. Sinds 2020 zijn we daar met de bewonerscommissie, de gemeente, huurdersorganisatie Nieuw Elan en de collega-corporaties in Leeuwarden over in gesprek en hebben we gezocht naar een lokale oplossing. Dat is niet gelukt. Daarom is op 24 augustus conform de wetgeving een advertentie in een lokaal en landelijk dagblad geplaatst om de belangstelling van derden te peilen. Met name voor onze bewoners vinden wij de teneur van de suggestieve berichtgeving heel vervelend, gezien onderstaand feitenrelaas.

Hoe lang speelt de voorgenomen verkoop van Swettehiem al?

 • In september 2020 is met huurdersorganisatie Nieuw Elan overleg gevoerd over het te volgen verkoopproces.
 • Na een overleg met de gemeente en Nieuw Elan is in november 2020 daadwerkelijk gestart met de aanbieding van het gebouw aan de corporaties in de regio.
 • Na aanvankelijke interesse van WoonFriesland (gesprek in februari 2021), bleek in oktober 2021 van die zijde geen interesse.
 • In december 2021 is na overleg met gemeente en Nieuw Elan opnieuw toenadering gezocht tot WoonFriesland om te proberen tot gezamenlijke visie en dus prijsovereenstemming te komen.
 • Na lang aandringen van Habion kwam WoonFriesland in april 2022 met een niet serieus te nemen bod van minder dan 10% van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van 14 miljoen, omdat ze het pand willen slopen. Het verlies van hun woning voor de huidige bewoners van Swettehiem én een kapitaalvernietiging van 13 miljoen euro zijn voor Habion onverenigbaar met onze maatschappelijke functie. Habion heeft dit bod daarom niet geaccepteerd.
 • In mei 2022 is wethouder De Haan op de hoogte gesteld van het feit dat Habion er met WoonFriesland niet uitkwam en de openbare verkoop op gang brengt. Uiteraard pas nadat Habion opnieuw bij corporaties de interesse gecheckt heeft. Opnieuw hebben zich geen kandidaten gemeld.
 • In juni 2022 vond na overleg met huurdersorganisatie Nieuw Elan een interessepeiling plaats onder huurders. Daaruit bleek geen interesse voor aankoop.
 • In juni meldt de wethouder dat hij de Taskforce Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties heeft gevraagd zich in de casus te verdiepen. Habion heeft met de Taskforce gesproken en in de laatste van week van augustus zal met alle betrokkenen een gesprek in Leeuwarden plaatsvinden.
 • In de zomer 2022 is de openbare verkoop voorbereid.
 • In augustus 2022 is de informatiebrief aan huurders gestuurd over het proces rondom openbare verkoop en is ook de gemeente op de hoogte gebracht over de start van de openbare verkoop
 • Ten slotte is op 23 augustus 2022 een bericht verzonden aan marktpartijen en staat er op 24 augustus 2022 een advertentie in de Leeuwarder Courant en Het Financieele Dagblad. Dit traject loopt gelijktijdig met de Taskforce.

Hoe gaat de verkoop in zijn werk?

Habion volgt hierbij de wet- en regelgeving van de overheid. Dat betekent dat het gebouw eerst te koop is aangeboden aan de andere woningcorporaties in de regio. Van die zijde was na herhaalde pogingen geen serieuze interesse in aankoop (zie ook de tijdlijn hierboven).

Bij voorgenomen verkoop, is Habion daarna wettelijk verplicht eerst aan de bewoners te vragen of zij hun huurwoning willen kopen. Dat bleek niet het geval. Nadat ook bewoners geen interesse hadden, wordt het gebouw nu openbaar aangeboden. Habion vindt het belangrijk dat de nieuwe eigenaar een betrouwbare verhuurder is. Daarom zal zij ook onderzoek doen naar de nieuwe koper. De koper dient o.a. een “Verklaring Omtrent Gedrag” te overleggen.

Wat betekent de verkoop voor de bewoners van Swettehiem?

Bij verkoop van het woongebouw, verandert er voor de bewoners weinig. De bewoners kunnen gewoon blijven huren en het huurcontract blijft ongewijzigd. Bij een nieuwe eigenaar behouden de bewoners dezelfde rechten en plichten. Wat wel verandert is dat de huur naar de nieuwe eigenaar overgemaakt moet worden en bewoners mogelijk met andere medewerkers te maken krijgen.