09 oktober 2018

Reuring Party bij De Vleugels in Alkmaar en ander moois

In De Vleugels in Alkmaar is een niet te stuiten beweging op gang gekomen, namelijk die van bewonersenthousiasme en -initiatieven. Zo zijn ze begonnen met een wedstrijd voor het beste bewonersinitiatief en willen ze een elektrische taxifiets regelen, zodat ze ook met elkaar de buurt in kunnen en naar de stad en het ziekenhuis. En op donderdag 25 oktober is er bij De Vleugels een Reuring Party voor buurtbewoners die verbinding met elkaar willen maken.

Bij De Vleugels denk je niet zo gauw aan een plek waar je middenin het leven staat. Toch is dat wat huurdersvereniging “Onder De Vleugels”, De Zorgcirkel en Habion samen met de bewoners uit de wijk willen realiseren. Letterlijk reuring in de Hoef creëren én er samen een succes van maken.
Iedereen kan en mag meedoen in De Vleugels dat na een rigoureuze verbouwing is getransformeerd naar een nieuwe woonvorm.

Het oude verzorgingshuis is veranderd in een zelfstandig woongebouw waar jonge én oudere mensen uit de wijk elkaar ontmoeten. Waar altijd bedrijvigheid is en waar de buurt graag binnenkomt. Waar we samen wonen, leven, lachen, zorgen voor elkaar. Net als in de wijk De Hoef zelf eigenlijk.

Op de bijeenkomst van 25 oktober kunnen buurtbewoners en andere betrokkenen vertellen welke ideeën zij hebben voor de buurt of welke activiteit zij graag georganiseerd zien of zelf willen organiseren of verzorgen.

Er zijn op die dag twee bijeenkomsten, van 15.00 – 17.00 uur en van 20.00 – 22.00 uur. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de Reuring Party aanwezig te zijn.

Wilt u er ook bij zijn? Bel telefoonnummer 088 – 559 16 01 en laat weten of u ’s middags of ’s avonds komt. Het is in De Vleugels, Terborchhof 1 in Alkmaar (de ingang bevindt zich aan de Schelfhoutlaan).