26 oktober 2023

Samenwerkingsovereenkomst Bo-Ex en Habion voor Terwijde kavel E

25 oktober jl. hebben woningcorporaties Bo-Ex en Habion de samenwerkingsovereenkomst voor Terwijde kavel E ondertekend. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen beide partijen de intentie om gezamenlijk circa 170 sociale huurwoningen te realiseren op het laatst te ontwikkelen perceel in de wijk Terwijde. Samen met de gemeente Utrecht wordt er gewerkt aan een robuust plan met duurzame en energie neutrale woningen in een groene omgeving. De verwachting is dat de startbouw eind 2024 plaatsvindt. De oplevering staat begin 2027 gepland.

Bo-Ex voegt circa 80-85 twee- en driekamerappartementen toe op een prachtige plek in de stad Utrecht. Het vormt een mooie uitbreiding van de portefeuille en een belangrijke bijdrage aan duurzaam, maar betaalbaar wonen in Terwijde.

Hans Pluim directeur-bestuurder Bo-Ex: “Bo-Ex is blij dat we samen met Habion weer een uitbreiding van het aantal woningen kunnen realiseren. Met deze kwalitatief zeer goede woningen leveren we weer een bijdrage aan de hoognodige groei in Utrecht.”

Met de circa 80-85 appartementen voor Habion krijgt Utrecht een plek bestemd voor senioren, dicht bij de voorzieningen van winkelcentrum Terwijde.

Ton de Rond, directeur-bestuurder Habion: “Ouderen vormen een doelgroep die de komende jaren groeit. Fijn dat we in samenwerking met de Bo-Ex en de gemeente deze doelgroep een mooie plek in Terwijde kunnen geven.”

Socialex Real Estate begeleidt beide partijen bij de gecombineerde ontwikkeling.

Over Bo-Ex en Habion

Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de bewoners van haar 9.000 woningen. Bo-Ex begrijpt als geen ander hoe waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget. Met haar 95 medewerkers werkt Bo-Ex iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doet ze samen met huurders en alle partners.

Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland heeft Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen in haar portefeuille.