26 maart 2024

Subsidie voor energiemaatregelen in Rotterdam

Op dinsdag 19 maart tekenden de Rotterdamse woningcorporaties HEF Wonen, SSH en Woningbouwvereniging Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam voor de verstrekking van een subsidie voor de verduurzaming van honderden sociale huurwoningen. Met deze zogenoemde SPUK-subsidie Energiearmoede wil de gemeente een bijdrage leveren aan de bestrijding van energiearmoede in de stad.

Met het geld kunnen we energiebesparende maatregelen uitvoeren in vijf van onze Rotterdamse gebouwen. Het gaat hierbij om circa 400 woningen. Gunstig voor de betaalbaarheid en het wooncomfort van onze bewoners. Zij kunnen hiermee een behoorlijk bedrag per maand besparen!

Namens de gemeente tekende wethouder Chantal Zeegers voor de verstrekking van de subsidie. Van de zijde van Habion waren Viviënne Janssen, Herman Docter en Ton de Rond bij de feestelijke ondertekening aanwezig.

Specifieke Rijksuitkering Energiearmoede 
Sinds de energieprijzen gestegen zijn, wordt het voor veel Rotterdammers steeds moeilijker om de energierekening te betalen. Steeds meer mensen krijgen te maken met energiearmoede. Het Rijk stelde ruim 34 miljoen beschikbaar om deze problematiek aan te pakken. De gemeente Rotterdam is daarmee verschillende projecten gestart om energiearmoede tegen te gaan. 75% van de Rotterdammers met (kans op) energiearmoede woont in een huurwoning. Daarom werken de gemeente en woningcorporaties samen om Rotterdammers te helpen met energiebesparing.

De foto’s zijn van Rhalda Jansen: ©Rhalda Jansen Fotografie