30 september 2020

Tia van Beek commissaris Habion

De Raad van Commissarissen van Habion heeft mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek per 1 januari 2021 benoemd als commissaris van Habion. Tia van Beek is in het dagelijks leven directeur transacties bij Principal Real Estate Nederland, een organisatie die investeert in vastgoed. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als directeur bij Antea Vastgoedmanagement. Tia van Beek is ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dunavie, een woningcorporatie in Katwijk, en lid van de Raad van Commissarissen van Vivium Zorggroep.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een positieve zienswijze op de benoeming van Tia van Beek gegeven. De werving vond plaats op basis van een openbare procedure.

De Raad benoemde Tia van Beek omdat Francine Zijlstra, voorzitter van de Raad, per 1 januari 2021 aftreedt als commissaris van Habion. Zij is dan 8 jaar commissaris en niet meer herbenoembaar. Wouter de Jong, nu nog lid van de Raad, volgt Francine Zijlstra per die datum op als voorzitter.