05 juli 2018

Gelukkig oud worden – Jaarbeurs Utrecht

Zorg er nu voor dat je later nog zelfstandig kunt leven en zelfredzaam kunt zijn. Investeer in sociale netwerken en techniek om je bewegingsvrijheid voor later te vergroten. Dat was een van de uitkomsten van onze workshop. Deze was in het kader van “ My circle of life 2018” die op woensdag 27 juni plaatsvond. Het thema was “gelukkig oud worden”. ‘My circle of life 2018’ is een conferentie waar de expertise van dokter & designer bij elkaar komt, maar ook beleidsmakers, onderzoekers, ondernemers, zorgaanbieders, zorggebruikers en inwoners hebben een belangrijke rol binnen deze dag. Wat kunnen we als mens zelf doen voor ons lichaam en onze geest om van een gelukkige oude dag te kunnen genieten?

Tijdens deze dag in de Jaarbeurs in Utrecht hielden Els van Betten en Dietward Bruin, beiden transformatiemanagers en Simon Voragen, stagiaire bij woningcorporatie Habion, een workshop waar drie vragen centraal stonden: “Hoe wil je zelf oud worden?”, “Wat heb je daar voor nodig?” en “Wat kun je daar zelf aan bijdragen?”

In drie groepen hebben de deelnemers nagedacht over deze vraagstelling. Op gekleurde velletjes schreven zij hun wensen en gedachten op, om deze vervolgens met knijpers aan lijnen te hangen door de ruimte. De workshop is geïnspireerd op de wijze waarop Beter-Oudpartner Habion ouderen betrekt bij de transformatie van verzorgingshuizen naar gebouwen met zelfstandige woningen. Met een brainstorm in kleine groepjes of, zoals in dit geval, tweetallen rondom de centrale vragen zoals hierboven beschreven. Alle wensen worden vervolgens door de ruimte, bijvoorbeeld gangen en eetzaal van het bejaardenhuis opgehangen. Zo kan iedereen ze zien en leveren ze daarmee direct gespreksstof en reuring.
Tijdens deze workshop ging het vooral om kennisuitwisseling en samenwerking. Wensen en ideeën samenvoegen om zo tot nieuwe ideeën te komen. Er waren mooie discussies over generatieverschillen en interpretatieverschillen van wat oud is.

Hoe creëer je bewustwording over ouder worden?
Gelukkig hebben de deelnemers veel inspiratie opgedaan. Investeren, zelfstandigheid en sociaal netwerk waren wel de kernwoorden van de dag. Mensen zijn zich bewust van het belang van een sociaal netwerk, zorgen dat je nu al bezig bent met wat je kunt doen voor als je later oud bent. Zoals een van de kandidaten zei: “Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met investeren in je oude dag. Wat je nu regelt voor anderen krijg je hopelijk later terug.” Daar ligt de grote uitdaging. Mensen vroegtijdig in beweging krijgen, met zijn allen bouwen aan een netwerk voor je oude dag. Zorg er nu voor dat je later nog zelfstandig kunt leven en zelfredzaam kunt zijn. Investeer in sociale netwerken en techniek om je bewegingsvrijheid voor later te vergroten.