16 juni 2020

Unieke samenwerking tussen Habion en vier onderhoudsbedrijven

Sinds 1 januari jongstleden besteedt ouderenhuisvester Habion het onderhoud uit aan vier geselecteerde onderhoudsbedrijven. Dat betekent dat bewoners rechtstreeks contact opnemen met deze aannemers voor reparatieverzoeken en bij storingen. De eerste ervaringen zijn zeer positief.

Als regiecorporatie besteedt Habion alle beheer uit aan vastgoedmanagementbedrijven. Nu komt ook al het onderhoud erbij voor alle locaties. Dit is uniek, aangezien de geselecteerde onderhoudsbedrijven niet alleen de werkzaamheden verrichten van de 24-uurs meldingen, zij verzorgen ook het mutatieonderhoud, planmatige onderhoud en contractonderhoud.

Omdat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat bij de corporatie, wordt deze doorlopend gemeten. “Sinds we op deze nieuwe manier werken, zien we de klanttevredenheid toenemen. Dat betekent dat we op de goede weg zitten”, aldus assetmanager en projectleider Barteline Smit. Onze doelstelling is een 7,5 te behalen op dit proces, maar we scoren inmiddels al een 7,8.

Sinds 1 januari jl. nemen de bewoners van Habion bij een storing of reparatie direct contact op met een van de geselecteerde onderhoudsbedrijven. De vier onderhoudsbedrijven zijn IJbouw (regio Midden en West), Van Ooijenbouw (regio Oost), Jurriens (regio Midden en Zuid) en Bouwgroep Dijkstra Draisma (regio Noord-Nederland). Ieder onderhoudsbedrijf heeft een eigen regio als werkgebied. Op deze manier is heel Nederland gedekt en kan er snel geschakeld worden om de bewoners van dienst te zijn bij een storing of reparatie.


Habion met alle co-partners bij locatie ’t Nieuwe Kampje in Loenen aan de Vecht

Over Habion:
Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Als maatschappelijk belegger biedt Habion ouderen een thuis. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen.
Habion is een regiecorporatie. Dat wil zeggen dat taken zoals beheer en onderhoud zijn belegd bij externe partijen. Hierdoor kan Habion zich als organisatie meer toeleggen op strategie en het vormen van leefgemeenschappen op de locaties.

Over Dijkstra Draisma:
Bouwgroep Dijkstra Draisma wil de verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare wereld. Wij doen meer dan bouwen alleen, we maken duurzame gebouwen en leefbare omgevingen. Met de afdeling vastgoedbeheer zorgen we voor dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud, meerjaren onderhoud en het beheren van nul-op-de-meter woningen. Onverwachte schade, storingen, reparatieverzoeken en andere vormen van onderhoud kunnen gemeld worden via ons klantcontactcenter en online portal.

Over Jurriens:
Jurriëns is een middelgrote bouwonderneming die in de randstad actief is. Jurriens heeft zijn naamsbekendheid te danken aan veel succesvolle restauratiewerken en is daarnaast actief in de renovatie en het onderhoud, kortom een alleskunner als het gaat om de bestaande bouw.

Over IJbouw:
IJbouw is een multidisciplinair bouwbedrijf met een omzet van ruim € 35 miljoen. Het bedrijf is stabiel groeiend wat beloond is met inmiddels 6 opeenvolgende FD Gazellen Awards en daarnaast financieel zeer gezond en volledig gefinancierd met eigen vermogen.
Ons recept voor de snelle groei en uitstekende resultaten is ons bijzonder gemotiveerde en goed opgeleide personeel. Er is een uitgebreid opleidingsplan waarmee onze medewerkers zowel persoonlijk als professioneel constant versterkt worden. In een prettige informele werkomgeving zijn al onze medewerkers buitengewoon gemotiveerd, trots op de projecten die ze realiseren en trots op het bedrijf waarvoor ze werken.
In de loop der jaren is er een indrukwekkende lijst met vaste opdrachtgevers en referentieprojecten opgebouwd. Kwaliteit leveren en het nakomen van afspraken zijn de basis voor onze successen. Door de brede kennis en ervaring binnen zowel bouwkundige als civiele projecten en onderhoudscontracten kunnen wij aan nagenoeg elke vraag voldoen. IJbouw is gecertificeerd voor het gehele traject van ontwerp tot en met realisatie. Wij zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Wij zijn gewend en in staat om op elk gewenst moment geplande en onverwachte werkzaamheden uit te voeren.

Over Van Ooijen Bouw:
Van Ooijen Bouw is een familiebedrijf van inmiddels de 4e generatie welke gevestigd is te Lichtenvoorde. Wij beschikken over een gespecialiseerd onderhoudsteam waarmee wij onze opdrachtgevers op ieder gewenst niveau en moment kunnen ontzorgen. Iedere opdrachtgever is uniek en wij leveren graag maatwerk toegespitst op elke Klant (waarbij Klant te allen tijde met een hoofdletter wordt geschreven). Wij zien het traditionele opdrachtgever – opdrachtnemer werkverband graag meer als een samenwerking waarbij wij de opdrachtgever adviseren en daarnaast constructief en niet geheel onbelangrijk, kostenbesparend meedenken om het vastgoedbezit op het gewenste niveau te krijgen en / of te houden. Onder het motto “openheid, eerlijkheid en vertrouwen” heeft deze werkwijze zich door de jaren heen reeds meermaals bewezen.
Met onze jarenlange ervaring op het gebied van Service en Onderhoud en daarnaast het hanteren van de Achterhoekse nuchterheid gaan wij pragmatisch en georganiseerd te werk. Dit vertaalt zich terug in een hoge Klanttevredenheid welke bij ons hoog in het vaandel staat!