27 november 2019

Verkenning fusie Habion – Onze Woning

Habion en Onze Woning onderzoeken de meerwaarde van een fusie. De fusie biedt naar verwachting voordelen voor de huurders en woningzoekenden in de wijk 110-Morgen in Rotterdam. Door de fusie kunnen er meer sociale huurwoningen worden gebouwd, kunnen de benodigde investeringen in kwaliteitsverbetering en verduurzaming in de bestaande woningvoorraad worden gedaan en kan de leefbaarheid en kunnen de mogelijkheden voor het langer thuis kunnen blijven wonen voor oudere huurders worden vergroot.

In 2020 gaan Habion en Onze Woning het proces van (in- en externe) advisering, toestemming en besluitvorming doorlopen. Voor dat proces is ongeveer een jaar uitgetrokken. De ondernemingsraden/medewerkers, leden, huurdersvertegenwoordiging, gemeenten en de externe toezichthouder worden daarbij geraadpleegd en waar mogelijk betrokken.
Onze Woning is een woningcorporatie met ongeveer 1.500 verhuureenheden in en om de wijk 110-Morgen in Hillegersberg-Rotterdam.