23 april 2024

Verklaring Habion, naar aanleiding van uitspraak minister geschil prestatieafspraken Leeuwarden/Habion

In het laatste kwartaal van 2023 is de minister gevraagd een bindende uitspraak te doen over het geschil van de gemeente Leeuwarden met Habion over de prestatieafspraken 2024 (lees: het voornemen van Habion om ons bezit in Leeuwarden te verkopen). Het geschil is ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet, waarna de minister een uitspraak deed op 18 april 2024.

Na vragen van de media hebben we de volgende verklaring afgelegd:

“Sinds 2016 is Habion met de gemeente Leeuwarden in gesprek over verkoop van haar bezit in Leeuwarden. Dat proces verloopt moeizaam. Daarom is het goed dat de Adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken Woningwet ernaar heeft gekeken en de minister een uitspraak heeft gedaan. De stukken worden nu bestudeerd. De uitnodiging van de minister om een minnelijk gesprek te faciliteren, om te komen tot goede volkshuisvestelijke voorwaarden om het vertrek van Habion mogelijk te maken nemen we graag aan. Habion heeft daarom de aanvraag van de verkoopvergunning bij de Autoriteit Woningcorporaties vrijwillig gepauzeerd.”

Hoe luidt de uitspraak?

De bindende uitspraak en het onderliggende advies van de Adviescommissie geschilbeslechting kunt u hier vinden:

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/lokale-driehoek/documenten/publicaties/2024/04/19/bindende-uitspraak-geschil-prestatieafspraken-leeuwarden-2024

Wilt u meer weten over onze redenen van verkoop?

Kijk dan hier