12 juni 2024

Verlenging partnerschappen met Draisma Bouw en Rutges Vernieuwt

Dinsdag 4 juni hebben we op feestelijke wijze de ketensamenwerking met Draisma Bouw en Rutges Vernieuwt geëvalueerd en verlengd met 5 jaar. Naast het transformeren van bestaande verzorgingshuizen naar woongebouwen en daarbij tegelijkertijd (met het upgraden van woningen op het gebied van gezondheid, veiligheid, comfort, leefbaarheid, energieprestatie, duurzaamheid, milieuprestatie en toekomstwaarde) is omwille van de continuïteit toegevoegd dat deze samenwerking op meerdere typen projecten van toepassing is. Het gaat hier bijvoorbeeld om grootschalige renovatieprojecten, groot-nderhoudsprojecten of het transformeren van kantoren naar woongebouwen.