08 juli 2019

Visitatiecommissie: Habion presteert uitstekend

Habion presteert uitstekend, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Dat is kort samengevat wat Habion leest in het visitatierapport dat een onafhankelijke commissie over Habion heeft opgesteld. In het rapport geeft de visitatie-commissie een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Habion in de periode 2015-2018.

Gemiddelde cijfer 7,7
De visitatiecommissie geeft in haar rapport Habion (op een schaal van 1-10) op verschillende onderdelen een cijfer. Gemiddeld levert dat een 7,7 op. De commissie beoordeelt de prestaties van Habion als ‘uitstekend’. Ze roemt ondermeer de nieuwbouwactiviteiten in de afgelopen jaren, het actief betrekken van bewoners en andere stakeholders bij de toekomst van hun woning en woongebouw en de mogelijkheid dat bewoners gewoon in hun woning kunnen blijven wonen, ook als hun zorgvraag toeneemt. Peter Boerenfijn, directeur Habion: ‘Natuurlijk zijn we trots op de deze beoordeling van een onafhankelijke commissie. Tegelijkertijd blijven we hard werken aan het gezellig en veilig wonen van ouderen. Dat zien we als onze belangrijkste opdracht.’

Reparatieverzoeken rechtstreeks bij aannemer
De commissie geeft aan dat ondanks de uitstekende prestaties, er ruimte is voor verbetering. De commissie noemt hier onder andere de tevredenheid van bewoners bij het indienen van reparatieverzoeken. Peter Boerenfijn: ‘Habion verwacht dat de klanttevredenheid verbetert wanneer bewoners hun reparatieverzoek rechtstreeks kunnen doorgeven bij de aannemer. Een ingrijpende wijziging van het proces die we dit jaar voorbereiden. Vanaf 2020 gaan we geleidelijk op deze nieuwe manier werken.’

Visitatierapport openbaar
Het visitatierapport vindt u hier.