10 juli 2023

Visitatierapport Habion 2019-2022

Habion laat zich elke vier jaar visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt mede op basis van de inbreng van belanghouders van Habion onze maatschappelijke prestaties.

De visitatiecommissie beoordeelt Habion in het visitatierapport Habion 2019-2022 met gemiddeld een 8,0. Op dat hoge cijfer zijn we natuurlijk hartstikke trots.

Tegelijkertijd geldt dat er altijd ruimte blijft voor verbetering om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. We gaan daarom met de aanbevelingen van de visitatiecommissie aan de slag.