11 april 2022

Vliegende start project Apolloveld

Inspiratiedag Apolloveld: 7 april 2022
Grote woningen met een tweede toilet, betaalbaar wonen, balkons, prettige woonomgeving, niet te hoge bebouwing. Het regende wensen en behoeften op de Inspiratiedag voor het Apolloveld op  donderdag 7 april. In twee sessies namen veel betrokken buurtbewoners de moeite om mee te praten over het veld dat al meer dan 10 jaar ligt te wachten op betaalbare woningen, die de wijk (nog) mooier maken.

De vele mooie gesprekken, die we voerden volgens de voor ons vertrouwde Røringmethodiek, leverden de nodige inzichten op, die ons gevoel bevestigden dat er echt behoefte is aan kwalitatief goede woningen. Vanuit omwonenden werd de behoefte geuit om te zorgen voor gevarieerde woningbouw, die niet hoog is en esthetisch verantwoord.

Nieuw
Onze methodiek is nooit af. Daarom zijn er nu ook weer wat belangrijke zaken toegevoegd. Zo hebben we de betrokken buurtbewoners kaders meegegeven waarbinnen we kunnen dromen en wensen. Dat helpt in het managen van de verwachtingen. Je vindt het document hiernaast.

Hoe verder? Het werkatelier
Iedere woensdag wordt er gewerkt aan de plannen voor het Apolloveld. In het werkatelier gaan we samen de wensen vertalen naar plannen. Daarnaast is een wekelijkse update van de ontwikkelingen. In het werkatelier kunt u zien wat er allemaal te doen is.

Er zijn tekensessies gepland om 11.00 uur en om 14.00 uur op 26 april en 4 mei. Voor de woensdagen erna, kijk vooral op het programma dat in het werkatelier hangt. Tijdens de tekensessies gaat de ontwikkelaar Dura Vermeer samen met de bewoners de wensen vertalen naar woningen / omgeving.

De volgende woensdagen is het werkatelier geopend van 11.00 – 20.00 uur:
13 april  –  26 april* (dinsdag)  4 mei  –   11 mei  –  18 mei  –  25 mei  –  1 juni
*Woensdag 27 april wordt vervangen voor dinsdag 26 april ivm Koningsdag.

Activiteiten
Iedere woensdagmiddag wordt er een activiteit georganiseerd. Ideeën? Doe mee en meld je aan bij Ank of Willeke. Ja collega, jij kan ook bijdragen!

Terugkomdag
Op de terugkomdag vragen we u of de wensen die zijn opgehaald overeenstemmen met het plan dat is uitgewerkt in de afgelopen weken tijdens het werkatelier. Donderdag 2 juni 19.30 uur in Arcadia is de terugkomavond gepland.