18 januari 2024

Waarom verkopen we woningen?

De vraag naar ouderenhuisvesting neemt in snel tempo toe. Het aantal 65-plussers groeit van de huidige 3,6 miljoen naar circa 4,8 miljoen in 2040. Het is de missie van Habion om alle ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Om aan de stijgende vraag te voldoen investeren wij in nieuwe en bestaande woningen voor ouderen in veel gemeenten over het land.

Verkoop leidt soms tot onbegrip

Niet overal is de vraag naar geschikte woningen voor ouderen even groot. Daarom kiezen wij zeer bewust om in die gemeenten of plaatsen waar de behoefte nu en op langere termijn het grootst is te investeren in huisvesting voor ouderen. Wij hebben niet de financiële middelen om in alle gemeenten in Nederland te kunnen investeren. Dat betekent ook dat we juist in sommige gemeenten objecten verkopen. Deze keuze leidt soms tot onbegrip. Graag leggen wij in deze flyer uit waarom we verkopen en hoe we dat dan doen.

We moeten keuzes maken in waar we juist wel of juist niet investeren in woningen voor ouderen. Hoewel een aangekondigd vertrek nauwelijks weerstand oproept, vraagt een enkele gemeente zich af of verkoop niet leidt tot verschraling van het sociale aanbod van woningen voor ouderen. Dat begrijpen we  en dat is ook de reden waarom we pas afstand doen, als we ons bezit met vertrouwen kunnen overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Lees hier verder