24 januari 2023

Het prijsplafond bij blokverwarming

In december 2022 hebben we onze bewoners in een brief geadviseerd hun voorschot voor energie te verdubbelen. Dit om verrassingen te voorkomen bij de eindafrekening. In hetzelfde bericht zijn bewoners geïnformeerd over de compensatieregelingen die de overheid treft voor bewoners met een individuele gas-en-elektra-aansluiting.

Voor bewoners met blokverwarming was er destijds nog onduidelijkheid over compensatie. Bij blokverwarming worden meerdere huizen verwarmd door dezelfde ketel. Deze huishoudens hebben geen eigen contract. U heeft geen eigen contract als u een voorschot betaalt voor gas, warmte en of stroom via uw servicekosten.

Kijk hier naar de regeling van de overheid: Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Inmiddels weten we dat deze huishoudens worden gecompenseerd met een vast bedrag voor gas, warmte en of stroom. Het gaat om een compensatie van maximaal 1.600 euro. Hoeveel compensatie zij ontvangen is afhankelijk van de woonsituatie. Met dit bedrag wil de overheid huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel bieden als huishoudens met een eigen aansluiting.

De hoogte van het bedrag verschilt per situatie
De overheid kijkt over een half jaar of de bedragen aangepast moeten worden. Het kan zijn dat het bedrag dat u krijgt misschien lager of hoger wordt. Deze bedragen worden verrekend met de jaarafrekening 2023. Deze krijgt u in 2024.

U woont in een zelfstandige woning (eigen toegang en eigen keuken, douche en toilet).

Gas of warmte
U krijgt waarschijnlijk een bedrag van € 1100 voor heel 2023 voor warmte of gas.

Stroom
Heeft u ook geen eigen aansluiting voor uw privé-stroomverbruik? Dan krijgt u waarschijnlijk ook een bedrag voor stroom van € 925 voor heel 2023.

Hoe verrekenen we dit bedrag?
U betaalt een voorschotbedrag via de servicekosten voor uw stookkosten en of stroom

In het bepalen van uw voorschotbedrag voor 2023 hebben we al rekening gehouden met het prijsplafond voor mensen met een blokaansluiting. Wij verrekenen de bedragen voor gas, warmte en of stroom via de jaarafrekening 2023. Deze krijgt u in 2024.

Alleen de contracthouder kan de bedragen opvragen
Dat zijn organisaties of personen die een contract hebben afgesloten bij de energieleverancier. Als u in uw servicekosten een voorschotbedrag betaalt voor uw stookkosten en of stroom voor uw woning dan zijn wij de contracthouder omdat wij een contract hebben met de energieleverancier.

We houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra we meer weten over de precieze uitvoering van de regeling, plaatsen we een update op deze pagina.