03 juli 2019

Wensen woonzorgzone De Bongerd Hattem in kaart

De Bongerd in Hattem klaar maken voor de toekomst, samen met zoveel mogelijk betrokken bewoners, buurtgenoten, organisaties en ondernemers en natuurlijk de gemeente Hattem. Dat is al sinds begin mei het doel van Hanzeheerd en Habion. Met goed bezochte bijeenkomsten in mei en juni, ruim 500 wensen, ideeën en behoeften komt dat doel en dus de toekomst stapje voor stapje dichterbij. Leuke kers op de taart: bezoekers maakten kennis met de toekomst door een spontane presentatie met een drone op het terrein van De Bongerd.

Op donderdag 27 juni zijn tijdens de Terugkombijeenkomst alle 500 opgehaalde wensen, ideeën en behoeften gepresenteerd. Dat gebeurde in drie clusters: wonen, reuring en zelf bepalen.
Onder het cluster wonen vallen onder andere wensen die gaan over een veilige woonomgeving, zorg beschikbaar indien nodig, niet meer hoeven verhuizen als er meer zorg nodig is en betaalbaarheid. Bij reuring zijn onder andere wensen die gaan over ontmoeten & gezelligheid, ertoe doen, open & toegankelijk en samen met de buurt genoemd. Onder zelf bepalen worden door u zaken verstaan als eigen regie, zorg, keuzemogelijkheden, privacy, informatie/kennis.

Haalbaar plan 1e kwartaal 2020
De wensen die veel voorkomen zijn vertaald in mogelijke voorzieningen en vervolgens aan de aanwezigen voorgelegd. Zo is er de wens voor een leefkeuken voor eten & ontmoeten, een atelier of werkplaats waar bewoners en buurt hun creatieve ei kunnen leggen en een huiskamer en een bibliotheek voor ontmoeting en activiteiten. Voorts is er gesproken over een tuin, een kinderboerderij of moestuin en een logeerkamer. Alle wensen en de uitkomsten van de bijeenkomsten zijn nu onderleggers voor het ontwikkelen van een haalbaar plan waarin betaalbaarheid van de woningen ook een belangrijk aandachtspunt blijft. Het maken van dit plan neemt tijd in beslag en wordt in het eerste kwartaal van 2020 gepresenteerd. In de tussentijd worden betrokkenen op de hoogte gehouden via onder andere nieuwsbrieven.

Toekomst Hanzeheerd De Bongerd
De bijeenkomsten zijn georganiseerd door zorgorganisatie Hanzeheerd en ouderenhuisvester Habion om locatie De Bongerd klaar te maken voor de toekomst. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de gemeente Hattem. In totaal kwamen naar de bijeenkomsten zo’n driehonderd belangstellenden om mee te denken over hoe De Bongerd nog méér het kloppende hart van de wijk kan worden en zó een bijdrage kan leveren aan een bloeiende woonzorgzone dichtbij het centrum van Hattem. Naast De Bongerd is ook de Gelderse Dijk aangewezen als woonzorgzone. Voor de Gelderse Dijk is de gemeente Hattem verantwoordelijk.