19 februari 2024

WIJdezorg, Habion en Vastgoed Zorgsector gaan samenwerken in Verde Vista

Zorgorganisatie WIJdezorg, woningcorporatie Habion en belegger in duurzame huisvesting Vastgoed Zorgsector slaan de handen ineen voor de toekomstige bewoners van Verde Vista in Zoeterwoude. Hiervoor hebben ze op vrijdag 16 februari een intentieovereenkomst ondertekend.

De inzet is om op deze locatie een woonvorm voor ouderen te realiseren waarbij een actieve woon- en leefgemeenschap gevormd wordt. Een plek waar bewoners en de buurt elkaar ontmoeten in de gemeenschappelijke en woonkamer, als goede buur naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. En waar professionele zorg door WIJdezorg geleverd kan worden als andere oplossingen niet meer voorhanden zijn.

In Verde Vista komen in totaal ca 400 woningen. Habion en Vastgoed zorgsector gaan in dit gebouw 119 zelfstandige sociale huurwoningen en 43 vrijesectorwoningen verhuren aan voornamelijk ouderen. En er is een prachtige gemeenschappelijke ruimte. De oplevering is in het vierde kwartaal van 2024. Ouderen kunnen hier op de eerste plaats wonen, maar indien nodig ook verzorgd en verpleegd worden zonder nog te hoeven verhuizen. Zorg is niet zichtbaar aanwezig, maar altijd nabij.

Gedeelde visie
WIJdezorg staat in de regio bekend als een zorgorganisatie die alle vormen van zorg levert. De drie organisaties delen dezelfde visie op de kracht van gemeenschappen, positieve gezondheid en betekenisvol ouder worden.

Opzetten community
Adjunct-directeur Elisa Dubbelman van Habion: “Wij geloven in het opzetten van een community samen met de bewoners. Deze community zorgt voor aandacht, een goed gesprek, met elkaar eten, activiteiten organiseren en een goede buur zijn. Dit is essentieel om goede zorg ook in de toekomst te kunnen blijven leveren. Wij hebben in WIJdezorg een partner gevonden die deze visie van harte onderschrijft.”

Zorgzame samenleving
De bestuurder van Wijdezorg Marian van Roosmalen sluit zich daarbij aan: “Onze visie is letterlijk dat we met ons werk samen met bewoners en partners willen bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving. In Verde Vista en met onze partners hebben we er het volste vertrouwen in dat we hierin zullen slagen. We hebben er in elk geval heel veel zin in.”

De komende maanden gaan de samenwerkende partners met elkaar om tafel om de gedeelde visie verder vorm te geven.