19 juli 2019

Wouter de Jong en Yvonne Roghair commissaris Habion

De Raad van Commissarissen van Habion heeft de heer drs. W.M. (Wouter) de Jong en mevrouw drs. Y. (Yvonne) Roghair RA per 1 augustus 2019 benoemd tot commissaris van Habion.
Wouter de Jong is in het dagelijks leven geassocieerd partner van adviesbureau Necker van Naem en van adviesbureau Boerenverstand. Eerder was hij onder meer wethouder en later burgemeester van de gemeente Houten. Ook was hij gedeputeerde bij de provincie Utrecht.
Yvonne Roghair is manager bedrijfsvoering bij SOS Kinderdorpen. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als directeur Finance & Reporting en directeur Bedrijfsvoering bij Ymere, een woningcorporatie in de regio Amsterdam. Ook werkte zij als accountant bij E&Y.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een positieve zienswijze op beide benoemingen gegeven. De werving vond plaats op basis van een openbare procedure.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De benoeming van Wouter de Jong en Yvonne Roghair was nodig omdat Marjo Visser en Carla van der Weerdt recent zijn afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Habion.

De Raad van Commissarissen van Habion bestaat per 1 augustus 2019 uit de volgende personen:
• De heer dr. ir. J. (Joost) van Hoof
• De heer drs. W.M. (Wouter) de Jong
• De heer drs. A.W.H. (Arnoud) Klerkx
• De heer A.J.M. (André) Loogman RA
• Mevrouw drs. Y. (Yvonne) Roghair RA
• Mevrouw drs. F.J. (Francine) Zijlstra MRE (voorzitter)