13 december 2018

Zembla: De jacht op legionella

In de uitzending van woensdag 12 december stond onderzoeksprogramma Zembla stil bij de regelgeving rondom legionella. Verzorgingshuizen met een speciale installatie om waterleidingen legionellavrij te houden, mogen die installatie niet meer gebruiken als ze worden omgezet naar serviceflats of seniorencomplexen. Terwijl hier dezelfde doelgroep hier woont. Op straffe van hoge boetes van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moeten deze installaties uit de gebouwen worden verwijderd.

Dit is een van de problemen waar Habion mee te maken heeft bij het transformeren van verzorgingshuizen in woongebouwen voor ouderen. De wetgeving loopt hierbij achter op de praktijk.  In het programma laat Habion-bestuurder Peter Boerenfijn aan de hand van een voorbeeldlocatie, De Kuier in Nederhorst den Berg, zien hoe legionellapreventie in de praktijk werkt.

Artikel Zembla
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/seniorencomplexen-onvoldoende-beschermd-tegen-legionella

Bekijk de uitzending
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-jacht-op-legionella