01 juni 2018

Zonnepanelen verzorgingshuis Bunninchem uitverkocht

 

Het streefbedrag voor de 300 zonnepanelen op Bunninchem is binnen. Dat gebeurde al op 19 mei, twee dagen nadat de inschrijving was vrijgegeven voor heel Nederland. Daarvoor was er een voorinschrijving voor alleen buurtbewoners.

Samen met duuraamhzeidsorganisatie Urgenda en Zonnepanelen Delen is woningcorporatie Habion, onder andere eigenaar van verzorgingshuis Bunninchem, drie jaar geleden het initiatief ZonOpZorg gestart om zorghuizen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Bunninchem is inmiddels alweer het vierde verzorgingshuis van Habion dat zonne-energie gaat leveren. Eerder waren dat De Benring in Voorst, ’t Nieuwe Kampje in Loenen aan de Vecht en De Molenhof in Zwolle.

Via de crowdfundingswebsite Zonnepanelendelen kon iedereen mede-eigenaar worden van het zonnedak op Bunninchem door een zonnedeel (a €25) aan te schaffen. De 300 zonnepanelen kunnen in de tweede helft van 2018  worden geplaatst.

Minder elektriciteitskosten en hoger rendement op investering
Zorghuizen met zonnepanelen zijn in Nederland nog vrij schaars, ondanks het potentieel van de vaak grote en platte daken. Tevens gebruiken zorghuizen relatief veel energie, wat elk jaar flinke kosten met zich meebrengt. In een tijd waarin veel zorghuizen het financieel moeilijk hebben is het zaak om die kosten naar beneden te krijgen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken.

De 300 zonnepanelen op Bunninchem wekken net zo veel op als circa 20% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, wat gelijk staat aan het verbruik van 25 huishoudens. De duurzaam opgewekte stroom wordt gebruikt door de bewoners van Bunninchem zelf en de crowdfunders ontvangen een jaarlijks rendement in euro’s met een variabel rendement rond 3,5%, afhankelijk van hoe goed de zon het heeft gedaan dat jaar. Over 15 jaar krijgt men elk jaar de inleg lineair weer terug en vanaf dat moment heeft Bunninchem een 20% lagere energierekening, wat in het meest gunstige geval kan oplopen tot een besparing van € 55.000,- aan energielasten over 25 jaar.

Een betere wereld achterlaten
De initiatiefnemers willen laten zien dat niemand te oud is om het duurzame voorbeeld te geven. Door zorghuizen in Nederland via ZonOpZorg zelf een deel van hun energie duurzaam op te laten wekken, dragen de crowdfunders hun steentje bij aan een volhoudbare wereld voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. (Groot)ouders kunnen nu letterlijk een zonnepaneel aanschaffen voor hun kind of kleinkind. Bij de tijd dat zij gaan studeren is er zo een mooi duurzaam spaarpotje gegroeid. Zo kan iedereen, ook mensen zonder een eigen geschikt dak voor zonnepanelen, bijdragen aan meer duurzame energie in ons land.

Kijk voor meer informatie op https://www.zonopzorg.nl