Samenwerking

Habion zoekt voor de uitvoering van het beheer en de realisatie van nieuwe projecten actief samenwerking met lokale partijen; de gemeente, actieve zorgverleners, projectontwikkelaars, woningcorporaties. Eén ding hebben we als partners met elkaar gemeen: we doen het voor de verbetering van de leefkwaliteit van de ouderen. Op deze pagina vindt u enkele van onze samenwerkingen.

Amaris Zorggroep

Habion en Amaris Zorggroep werken al geruime tijd nauw samen. Florisberg in Muiderberg is na Amaris De Veste in Naarden het tweede van in totaal zes woonzorgcentra die Amaris in samenwerking met Habion heeft ontwikkeld. Het derde is Schoonoord in Baarn waar in 2018 met de nieuwbouw is gestart. Amaris en Habion delen een gemeenschappelijke visie ten aanzien van de toekomst van wonen en zorg voor senioren, waarbij duurzaam bouwen en woonplezier centraal staan. Door deze unieke samenwerking kunnen Amaris en Habion goed inspelen op de woonwensen van huidige en toekomstige ouderen en daarnaast ook waardevast (zorg)vastgoed realiseren.

Beter Oud

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium Beter Oud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren. Habion is consortiumpartner. Kijk op Beter Oud.

 

Urgenda en Zonnepanelendelen

De samenwerking met Urgenda dateert al van 2012. In dat jaar zijn we op intiatief van Urgenda en Meneer de Leeuw begonnen met de Energiestrijd Zorghuizen. Om onze partners, bewoners en de medewerkers van de zorginstellingen energie- en kostenbewust te laten werken. Daarnaast zijn we, eveneens met Urgenda én Zonnepanelendelen, begonnen het bedekken van onze daken met zonnepanelen. Zon op Zorg heet dit initiatief. Dat doen we met crowdfunding, zodat er direct binding ontstaat met de lokale gemeenschap. Het aantal zorghuizen met zonnepanelen groeit sterk.

Pact Ouderenzorg

Samen met zo’n 35 andere partijen, waaronder Habion, tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op donderdag 8 maart een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Namens Habion zette directeur Peter Boerenfijn zijn handtekening.