Zutphen

Tips of klachten?

Habion wil u zo goed mogelijk van dienst zijn en hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking. Als u ontevreden bent of een klacht heeft, horen wij dat graag. Uw kritiek is voor Habion een belangrijk signaal. Het biedt ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. De kortste weg naar een oplossing is uw ongenoegen rechtstreeks te bespreken met betreffend contactpersoon. Vaak is een oplossing dichtbij of is er sprake van een misverstand.

Wij gaan er vanuit dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door de direct betrokkene, of door diens leidinggevende. Toch kan het gebeuren dat het niet gelukt is tot een voor u bevredigende oplossing te komen. In dat geval verzoeken wij u dat schriftelijk aan ons te melden in de vorm van een klacht. Uw gegevens worden zorgvuldig aen vertrouwelijk behandeld.