110 Morgen Rotterdam

Vernieuwing Rotterdamse wijk 110-Morgen

2030

Start Apollostraat en wijkverbeterplan voor 110 Morgen

Habion is in 2021 begonnen met de plannen voor het veld aan de Apollostraat, dat al 10 jaar braak ligt. Ooit (tot 2009) stond hier de Apolloflat en het kantoor van Bouwvereniging Onze Woning. Er waren aanvankelijk al plannen, maar die konden nooit tot uitvoer komen. Nu kan dat wel. We willen daar graag wijkbewoners bij betrekken. De vernieuwing van de Apollostraat past volledig bij de visie van Habion om in de hele wijk 110Morgen flink te vernieuwen. Een prachtige wijk waar mensen graag wonen.

Samenwerking en draagvlak
Om dat doel te bereiken zijn niet alleen forse investeringen nodig. Aan de basis liggen bewonersvertrouwen en een goede samenwerking met alle in de wijk werkzame organisaties, zoals de gemeente Rotterdam, het welzijnswerk, de bewonersvereniging 110Morgen en in de wijk werkzame ondernemers. Daarom heeft Habion vanaf moment één het buurtverbeterplan van de gemeente omarmd. Dit hele proces loopt parallel aan de plannenmakerij voor de nieuwbouw aan de Apollostraat.

Meer projecten
Zoals gezegd is de nieuwbouw aan de Apollostraat het eerste van een reeks van projecten voor de komende jaren. Het gaat dan over verduurzamings- en sloop/nieuwbouwprojecten.