Transformaties

De Boomberg – Hilversum wordt Liv inn Hilversum

Er gaat wat veranderen in De Boomberg in Hilversum. Ouderenhuisvester Habion is bezig om De Boomberg klaar te maken voor de toekomst. Samen met bewoners, de buurt, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen transformeren ze De Boomberg tot een woongebouw en het kloppende hart van de buurt: een Liv inn. Waar bewoners aan het roer staan en je zorg kunt krijgen als dat nodig is. 

Behoeftes van bewoners en buurt

Samen met bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers en buurt zijn de wensen geïnventariseerd. Deze wensen zijn de basis geworden van hoe De Boomberg eruit moet komen te zien. Deze zomer wordt de eerste Liv inn van Nederland geopend en wel in Hilversum. Het hart, waar voorheen het restaurant zat, wordt deze zomer als eerste opgeleverd. In dit hart wordt een leefkeuken, een huis theater, een familiekamer en een werkplaats/atelier gerealiseerd. Bewoners en buurt hebben de mogelijkheid om hier samen te komen. De Soos krijgt ook een prominente plek.

Na de oplevering van het hart wordt er gestart met het opknappen van de woningen, de tuin krijgt een restyle en de gevel krijgt aanpassingen.

Transformatie verzorgingshuis

Het verzorgingshuis-oude-stijl is bezig met een transformatie. Ouderen blijven langer thuis wonen en niemand kan meer zonder zorgindicatie in een verzorgings- en verpleeghuis wonen. Gevolg is dat als we niets doen, deze huizen op termijn leeg komen te staan. Ondertussen vergrijst Nederland en hebben we deze gebouwen hard nodig. Dit is een kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. Een plek waar je samen tot bloei komt.

Details

Volg het laatste nieuws via de Facebookpagina over de transformatie van De Boomberg