Transformaties

De Boomberg – Hilversum

Er gaat wat veranderen in De Boomberg in Hilversum. Ouderenhuisvester Habion gaat De Boomberg klaar maken voor de toekomst. Samen met bewoners, de buurt, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen transformeren we De Boomberg tot een woongebouw en het kloppende hart van de buurt.

Behoeftes van bewoners en buurt

Moeten we De Boomberg behouden voor de wijk? Zo ja, wat moet er dan gebeuren en wat kun je er dan doen? Habion nodigt bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, de buurt en ieder die wil uit om mee te denken over de toekomst van De Boomberg. Ouder worden gaat ons immers allemaal aan. Twee keer knipperen en je bent zelf op leeftijd.

Reuring in De Boomberg

De transformatie bestaat allereerst uit een renovatie van het gebouw. Een deel van de huidige zorgwoningen verbouwen we tot zelfstandige appartementen. Waar bewoners de privacy hebben van hun eigen appartement, waar zorg dichtbij is en met ze mee kan groeien als de situatie daarom vraagt. Gewoon in hetzelfde appartement.

Maar misschien wel het belangrijkste: het gebruik van het gebouw verandert. In het hart van het gebouw realiseren we ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners en buurt bepalen welke voorzieningen ze nodig hebben. Is er behoefte aan een atelier? Een werkplaats? Of zien bewoners liever een moestuin, een fitnessruimte of een bioscoop? Dat bespreken we tijdens de Inspiratiedag. Zodat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat De Boomberg het kloppende hart wordt van de buurt, een plek waar jong en oud graag is.

Transformatie verzorgingshuis

Het verzorgingshuis-oude-stijl is bezig met een transformatie. Ouderen blijven langer thuis wonen en niemand kan meer zonder zorgindicatie in een verzorgings- en verpleeghuis wonen. Gevolg is dat als we niets doen, deze huizen op termijn leeg komen te staan. Ondertussen vergrijst Nederland en hebben we deze gebouwen hard nodig. Dit is een kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. Een plek waar je samen tot bloei komt.

Details

Volg het laatste nieuws via de Facebookpagina over de transformatie van De Boomberg