Ubuntuplein – Zutphen

Een initiatief van Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen, Habion, Stichting Vastgoed zorgsector en Heijmans.

In Zutphen, in de wijk Noorderhaven, realiseerden we 110 levensloopbestendige woningen voor een woongemeenschap voor ouderen. Een combinatie van sociale huurwoningen (Habion), vrije sector huurwoningen (Stichting Vastgoed zorgsector), koopwoningen en diverse BOG ruimtes. Een unieke woongemeenschap voor alle inkomens, waar een ieder de regie over zijn leven houdt in een levendige buurt met kleine ondernemers, het “Ubuntuhuis” met werk en bijeenkomstateliers en een binnentuin.

Met dit project wordt invulling gegeven aan de jarenlange wens van de leden van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen om onderdak te bieden aan de grootste woongroep van Nederland: ”Het Ubuntuplein”. De nieuwe gebouwen zijn onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling Noorderhaven in Zutphen, een nieuwe woonwijk, grenzend aan de noordzijde van het historische stadshart.

Interesse in een woning of bedrijfsruimte?
Er zijn nog woningen en bedrijfsruimtes beschikbaar voor huurders, kopers en ondernemers die zich willen verbinden en actief willen bijdragen aan het verder ontwikkelen en vormgeven van deze gemeenschap.

Over Bewoners coöperatie Ubuntuplein Zutphen
Ubuntu betekent: ik ben, omdat wij zijn. In dat bewustzijn van onderling er voor elkaar zijn, maar ook buiten het project als oudere van betekenis kunnen zijn, gaan de bewoners met elkaar dit ontwikkelingsavontuur aan. Een woon-werkproject dat, tegen de achtergrond van de vergrijzing, een beweging wil zijn voor nieuwe vormen van solidariteit, zorg voor elkaar en sociale duurzaamheid.

Gemeenschappelijk – De Bewonerscoöperatie draagt zorg voor het beheren van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten en het vormgeven van hun moderne gemeenschapsvorming (vanuit eigen individualiteit/huis actief mede verantwoordelijk voor het grotere geheel).
Bewoners – Elke bewoner gaat vanuit eigen talenten en vermogens bijdragen, deelnemen en betrokken zijn. We streven naar een reële leeftijdsopbouw en zoveel mogelijk evenwicht tussen mannen en vrouwen. Alle 110 woningen worden zodanig ontworpen dat wanneer de bewoners op een gegeven moment professionele zorg nodig hebben zij zo lang als mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde gemeenschap, kunnen blijven wonen. Zelfs als de zorg geïntensiveerd moet worden (zorgwoningen).

Er zijn nog woningen en bedrijfsruimtes te huur, kijk op: www.hurenbijhoekstra.nl

Bekijk hier de brochure