Projecten

Utrecht Terwijde

Utrecht Terwijde

Nieuwbouw Utrecht Terwijde

2027

Nieuwbouw Utrecht Terwijde

In Terwijde ontwikkelen wij circa 82 appartementen bestemd voor senioren, dicht bij de voorzieningen van een winkelcentrum en het NS-station Terwijde. Ons bouwdeel maakt onderdeel uit van een groter project wat in totaal 160 sociale huurwoningen behelst en wordt ontwikkeld in samenwerking met de Utrechtse Woningcorporatie Bo-Ex. Het Habion-deel bevindt zich rechtsonder op het perceel, direct aan de Louis Armstronglaan.

Gebouw
Ons woongebouw bestaat uit zo’n 80 ruime tweekamerappartementen en een gemeenschappelijke ruimte die speciaal voor onze doelgroep worden gebouwd. Daarnaast wordt er voldoende ruimte voor fiets- en schootmobiel-parkeerplekken binnen het gebouw gerealiseerd.

Planning
Het ontwerptraject bevindt zich momenteel in een afrondende fase. Medio 2024 zal de bouwvergunning worden aangevraagd, dan kan de bouw in 2025 van start gaan. De oplevering staat gepland in 2027.

Bo-Ex en Habion
Bo-Ex is een Utrechtse woningcorporatie met 9.000 woningen in stad. Met haar 95 medewerkers werkt Bo-Ex iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten.
Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Verspreid over heel Nederland heeft Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen in haar portefeuille.

Veelgestelde vragen

Op het perceel van Terwijde kavel E komen ongeveer 160 appartementen verdeeld over twee gebouwen. Ieder gebouw bestaat uit ongeveer 80 appartementen.

Beide gebouwen hebben verschillende hoogtes (trapsgewijs opgebouwd). De zijdes aan de Rijnkennermerlaan tellen vier verdiepingen, de zijdes aan de Dave Brubeckstraat en de Louisarmstrong Boulevard zijn vijf verdiepingen hoog. De maximale hoogte van de gebouwen bij vijf lagen is 18 meter.

De toekomstige eigenaren van de gebouwen zijn woningcorporatie Habion en Bo-Ex. Habion is een woningcorporatie die senioren (65+) huisvest. Bo-Ex is een Utrechtse corporatie die meerdere doelgroepen huisvest.

De toekomstige bewoners parkeren aan de nieuw te realiseren parkeerplaatsen aan de Dave Brubeckstraat en aan de bestaande parkeerplekken aan de Louis Armstrongboulevard. De doelgroep van Habion (senioren) hebben een lager autobezit, waardoor minder parkeerplekken worden gebruikt. Uit onderzoek en observaties blijkt dat veel parkeerplekken, gelegen aan dit deel van de Louis Armstrongboulevard, niet worden gebruikt. Deze plekken kunnen door de toekomstige bewoners worden gebruikt.

In beide gebouwen komt een gemeenschappelijke fietsparkeervoorziening (overdekt en afgesloten) op de begane grond. Hier kunnen bewoners hun fietsen en scootmobiels parkeren. Bezoekers kunnen op de daarvoor aangewezen plekken om het gebouw hun fiets parkeren.

We begrijpen de zorgen bij de omwonenden over de mogelijkheid voor open ruimte en potentieel groen.
In het plan is veel ruimte opgenomen  voor groen en schaduw. Om het gebouw heen komen vaste plantenbakken in de volle grond met bloemen. Daar waar het kan worden de gevels groen, door het gebruik van klimplanten. Daarnaast wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden om de Dave Brubeckstraat groen te maken door tegels te ‘wippen’ en groen terug te brengen.
 
De Dave Brubeckstraat wordt opnieuw ingericht met bomen en perkjes, waardoor een groene ruimte ontstaat tussen de Vomar en het nieuwe gebouw. Daarnaast wordt het te realiseren plein op de hoek van de Dave Brubeckstraat en Louis Armstrongboulevard groen ingericht met bloemenperken en vaste plantenbakken, in de volle grond met zitelementen. In de gevels van de gebouwen komen nestkasten voor gierzwaluwen en ruimtes voor vleermuizen om te verblijven.

De aankomende tijd wordt het ontwerp uitgewerkt en wordt een bouwvergunning aangevraagd. Dit zal ongeveer anderhalf jaar duren. Daarna wordt er gestart met de bouw. De verwachting is dat het bouwen ongeveer twee jaar gaat duren. Dat betekent dat de oplevering ongeveer eind 2026, begin 2027 zal plaatsvinden. Bewoners worden t.z.t. op de hoogte gehouden via een wijkbericht en/of de gemeentelijke projectsite.

Beide gebouwen worden verhuurd in de sociale sector. Dat betekent dat de woningen worden verhuurd via woningnet.nl. Daar kunt u zich  inschrijven om kans te maken om in de toekomst in één van de gebouwen te wonen. Als u in het gebouw van Habion wilt wonen moet u minimaal 65+ zijn.