Woonzorgcooperatie Voorst en Habion staan voor behoud De Benring

Persbericht, 14 juli 2020

Woonzorgcoöperatie Voorst en woningcorporatie Habion staan voor behoud van
De Benring in Voorst
…’Verenigingen en organisaties uit het dorp Voorst roepen op: Help het unieke project De Benring Voorst niet om zeep…

Onlangs werd bekend dat zorgorganisatie Sensire stopt met de intensieve zorg in wooncentrum voor ouderen de Benring in Voorst. Een nieuwe, door de Woonzorgcoöperatie Voorst aangedragen zorgorganisatie werd geweigerd door het zorgkantoor Midden-IJssel. Hiermee dreigt een uniek project voor en door bewoners, door een onwillig zorgkantoor om zeep te worden geholpen. Veelal zeer oude bewoners moeten dan noodgedwongen verhuizen naar een ander dorp. Dat is onmenselijk en nergens voor nodig. De Woonzorgcoöperatie Voorst en woningcorporatie voor ouderen Habion zetten daarom alles in het werk om de Benring voor Voorst te behouden. Zo kunnen ouderen hier blijven wonen, ook als ze veel zorg nodig hebben. De Gemeente Voorst en maatschappelijke organisaties in deze plaats scharen zich unaniem achter dit initiatief. In deze brief leest u alles over dit unieke project. Dan weet u meteen waarom de Benring moet blijven.

Het begin in 2013
Door het scheiden van wonen en zorg stonden veel woningen leeg in het voormalige verzorgingshuis De Benring in Voorst. Dat lag niet aan een opdrogende vraag maar kwam door veranderende wet- en regelgeving. De financiering kan wel veranderen, maar de behoefte van de ouderen en de gemeenschap niet. Dat was de aanleiding om verzorgingshuis De Benring niet te sluiten maar opnieuw uit te vinden.

Een tweede jeugd in de Benring
De Woonzorgcoöperatie Voorst is 6 jaar geleden opgericht om De Benring te behouden voor het dorp Voorst. Een kleinschalige voorziening voor kwetsbare ouderen die ondanks beperkingen in de vertrouwde omgeving en in de buurt van kinderen en kleinkinderen kunnen blijven wonen. Met steun van de bevolking van Voorst is dat gelukt en heeft de Benring een tweede jeugd gekregen. Waar bewoners zelf bepalen hoe ze willen leven, waar zorg aanwezig is en voldoende reuring.

De afgelopen jaren
De afgelopen jaren is de visie van bewoners en inwoners van Voorst verder vormgegeven. Er is een voorziening gecreëerd waar jong en oud, met of zonder beperking samenwonen. Er zijn kookclubs, er is dagopvang en dagbesteding voor ouderen. Ook ‘s Heeren Loo is ontzettend blij met De Benring want tien bewoners die zorg en ondersteuning krijgen van deze zorgorganisatie werken en leven hier. De Woonzorgcoöperatie heeft dankzij een gemeentelijke subsidie een coördinator kunnen aanstellen om alle activiteiten te begeleiden en een verbindende factor te zijn binnen De Benring.

Bewoners nemen het heft in eigen handen
Na het faillissement van de vorige zorgorganisatie werd er door het zorgkantoor zonder overleg met bewoners een nieuwe zorgorganisatie, Sensire, aangesteld. Deze organisatie bleek niet instaat om binnen het concept van De Benring zorg te verlenen. Sensire en het Zorgkantoor besloten vervolgens de stekker te trekken uit de kleinschalige zorgverlening. Gevolg: gedwongen verhuizing van een aantal kwetsbare ouderen naar elders

Zorgkantoor blokkeert concept
De Woonzorgcoöperatie en Habion hebben intensief gezocht naar een nieuwe zorgverlener. Dit past ook in een landelijke trend waarbij cliënten zelf invloed uitoefenen op de inhoud en de plaats waar zij zorg behoeven. En juist in de visie van De Benring is het de client die de regie heeft. Tot onze stomme verbazing weigerde het zorgkantoor deze zorgverlener een overeenkomst aan te bieden, noodzakelijk om voor rekening van de Wet Langdurig zorg declaraties te kunnen indienen.

Voorst blijft standvastig
De Gemeente Voorst, verenigingen en ondernemers hebben zich uitgesproken: De Benring moet blijven! Hoe kan het Zorgkantoor van de overkant van de IJssel, dat nooit zijn gezicht heeft laten zien in De Benring en niet wenst te praten met vertegenwoordigers van deze gemeenschap, een goed werkend concept van zorg en wonen kapot maken?
De afgelopen periode hebben alle betrokken partijen op een nette manier geprobeerd een oplossing te vinden, maar nu is de maat vol! De bewoners van Voorst pikken het niet langer. De Woonzorgcoöperatie en Habion ondersteunen hen.