11 oktober 2023

Bouw van de Amerhorst in Amersfoort komt in zicht

De bouw van 40 zorgappartementen en 36 vrije sector woningen met bijbehorende ontmoetingsruimte, is weer een stapje dichterbij gekomen. De Raad heeft op 10 oktober unaniem ingestemd met het plan zoals dat nu voorligt en geeft het college de opdracht om voor de Amerhorst een ontwerpbestemmingsplan op te stellen.

Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met goede kwaliteit van leven. De vraag naar comfortabele zelfstandige (ouderen)woningen, met en zonder zorgvraag, stijgt. Er is een groot tekort aan woningen, de wachtlijsten zijn lang. Er moet dus iets gebeuren om aan de toenemende woon- en zorgvraag te voldoen. Ook in Amersfoort. Amaris, Habion en Vastgoed zorgsector zetten zich samen met een actieve groep bewoners en de gemeente Amersfoort al langere tijd in om dit te realiseren.

De Amerhorst is een plek waar je niet meer hoeft te verhuizen, maar kunt doorleven. Je kunt hier wonen, verzorgd en verpleegd worden. Amaris, Habion en Vastgoed zorgsector hebben niet alleen aandacht voor het gebouw, maar ook voor de samenwerking met de bewoners en organisaties in de wijk. Het nieuwe zorgmodel van Amaris gaat uit van zorgzame buurten en community care. Een integrale buurtaanpak waar de formele zorg en de informele zorg in elkaar overgaan en waar breed wordt gewerkt aan het zorgen voor en met elkaar.

De verdere uitwerking en terugkoppeling doen we via zogenaamde ‘gangmakers’, die om de acht weken plaatsvinden. Diverse onderwerpen worden hier besproken, zoals de inrichting van de openbare ruimte,  de ontmoetingsgruimte, het plan, de planning, etc.  Iedereen die wil kan dit bijwonen. De eerstvolgende gangmaker is op: 1 november. Zie voor meer informatie https://www.habion.nl/projecten/amerhorst/