Amerhorst – Amersfoort

Comfortabel wonen voor ouderen in Amersfoort

Oplevering 2027

Locatieontwikkeling Amerhorst

Amaris Zorggroep, Vastgoed zorgsector en Habion zetten zich in voor het project ‘locatieontwikkeling Amerhorst’. Dit om voor zelfstandig wonende ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Maar ook voor ouderen met een zwaardere zorgvraag. Om dit te realiseren zijn er plannen voor nieuwbouw van de Amerhorst.

Grote behoefte aan ouderenhuisvesting, ook in Amersfoort
Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met goede kwaliteit van leven. De vraag naar comfortabele zelfstandige (ouderen)woningen, met en zonder zorgvraag, stijgt. Er is een groot tekort aan woningen, de wachtlijsten zijn lang. Er moet dus iets gebeuren om aan de toenemende woon- en zorgvraag te voldoen. Ook in Amersfoort.
Lees hier de visie van Habion / Stichting Vastgoed zorgsector en Amaris.

Nieuwbouwplan met twee gebouwen
Gebouw A heeft 40 zorgappartementen met bijbehorende ontmoetingsruimten. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen met een zware zorgindicatie, vooral psychogeriatrie. Gebouw B heeft 36 vrije sector appartementen voor ouderen. Samen met De Amerrank biedt dit voor alle inkomensgroepen huisvesting voor ouderen die geschikt zijn om nu of in de toekomst zorg aan huis te ontvangen.
Voor de bewoners en omwonenden komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De nieuwe bebouwing wordt zorgvuldig ingepast in zijn omgeving en heeft een verbindende rol met de aangrenzende wijk en met het in 2020 volledig gerenoveerde Amerrank.

Vergunningen en bestemmingsplanwijziging 
De Raad van de gemeente Amersfoort heeft op 10 oktober 2023 ingestemd met het uitwerkingsvoorstel.
In maart 2024 ging de raad akkoord met de ontwerpverklaring voor het verstrekken van een omgevingsvergunning. Deze ligt tot 17 mei 2024 ter visie. 
Kaderstellende notitie
Uitwerkingsvoorstel
Ontwerpverklaring omgevingsvergunning(agendapunt 11)
Officiële bekendmaking ontwerpbesluit ter visie

Planning

 • Q4 2023 – Aanvraag vergunningen en bestemmingsplanwijziging

 • Q3 2024 – Start sloop

 • Q2 2025 – Start bouw

 • Q2 2027 – Oplevering

 • Let op: aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. De planning is afhankelijk van besluitvorming en te doorlopen procedures.

 • Planning gangmakers en bijeenkomsten

 • 1 november 2023

 • 20 december 2023 – in overleg besloten deze te laten vervallen

 • 10 januari 2024

 • 28 februari 2024

 • 24 april 2024 – vervalt!

 • 19 juni 2024

 • 4 september 2024

 • 30 oktober 2024

 • 8 januari 2025

 • Blijf op de hoogte en doe mee!

  Doet u mee? Op onze Gangmakersbijeenkomsten en via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte. Schrijf u hier in!

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte

  Wonen in de Amerhorst

  • Prachtige ligging aan de rand van het bos
  • Wonen vlakbij de tennisbanen en het centrum
  • Alle voorzieningen in de buurt
  • Goed bereikbaar met openbaar vervoer
  • Buurthuis in de Amerhorst
  • Mooie groene wijk

  De plannen voor de tuin (9)