06 juni 2023

Habion verkoopt bezit in Leeuwarden

Na de overdracht van Swettehiem aan WoonFriesland op 1 juni 2023, gaan nu ook onze overige woningen in Leeuwarden in de verkoop op de hoogte. De gemeente Leeuwarden is al jaren van ons voornemen tot verkoop van onze woningen in Leeuwarden. Natuurlijk, ook Leeuwarden vergrijst, maar minder dan in andere delen van Nederland. Als specialist in ouderenhuisvesting richt Habion zich daarom op gebieden waar de vergrijzingsopgave en daarmee het volkshuisvestelijk belang het grootst is.

Overigens, ook bij vertrek van Habion blijven de woningen gewoon in Leeuwarden en blijven de bewoners goed gehuisvest. Koop breekt geen huur. Bewoners blijven gewoon wonen onder dezelfde voorwaarden. Met de gemeente en de plaatselijk werkzame corporaties hebben we gekeken of we bezit aan hen konden overdragen. Dat bleek tamelijk ingewikkeld. Daarom hebben er vorig jaar onder de leiding van de Taskforce Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties gesprekken plaatsgevonden.

Daaruit hebben wij geleerd dat dit soort processen te lang duren en daarom tot veel onzekerheid leiden bij de betrokkenen, zoals bewoners. In ieders belang volgen wij daarom de wettelijke procedures die gelden bij verkoop. Dat geeft aan iedereen de broodnodige duidelijkheid. Het betekent dat wij nog dit jaar al onze woningen in Leeuwarden gaan verkopen.